Почистване и Хигиена
Машини и Препарати
 Почистване и Хигиена<br/>Машини и Препарати

Българската асоциация на пест контрол операторите /БАПКО/Българската асоциация на пест контрол операторите /БАПКО/ е професионално сдружение на специалисти и организации от сферата на пест контрол индустрията в България. Част от целите ни е да се насърчава и подпомага въвеждането на световните новости и по-високи стандарти в професията, чрез непрекъснато надграждане на знанията и уменията на професионалистите, както и подпомагане на клиентите ни при избора на изпълнители за избягване на порочни практики в бранша.

Към сдружението е създадена и Пест контрол академия, в която преподават академични и практически специалисти от най-високо ниво. Периодично се провеждат курсове и семинари не само за специалистите членуващи в сдружението, но и за служители на общини, хотели търговски вериги и други реални ползватели на услугите за борба с вредителите. БАПКО е предложила и са вписани в Регистър за външни експерти в АОП специалисти с безупречна репутация и всеки възложител може да ги ползва при съставянето на правилните си технически задания или при оценка на постъпилите предложения.

http://www.bapko.org/

 

 

 

 

 


 

Медиен спонсор: