Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) 

Най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.  Към момента в БАИТ пряко членуват 100 компании, за които работят 16200 ИКТ специалисти и генерират 3.68 млрд. лв. годишен оборот или 4% от БВП на страната. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги,  IoT,  Game разработчици и др.
БАИТ е член на DIGITALEUROPE – най-влиятелната европейска ИТ асоциация, която представлява дигиталната индустрия в Европа.БАИТ участва в  борда на DIGITALEUROPE  със свой представител.

БАИТ работи активно за въвеждането на системите за електронно управление.
БАИТ  води диалог с правителството  за въвеждане на ИКТ в образованието от първи клас, промяна на учебните програми в университетите като се отчетат нуждите на ИКТ бизнеса, увеличаване на приема на студенти за ИКТ специалностите.
БАИТ работи активно с правителството за улесняване на процедурата за наемна на висококвалифицирани специалисти от трети страни извън ЕС с т.н. „сини карти“.
БАИТ работи за прозрачна и конкурентоспособна бизнес среда, като следи за спазването на Закона за обществени поръчки. По този начин защитава интересите на своите членове пред различните институции.

БАИТ е партньор и организатор на множество събития, популяризиращи ИКТ сектора.

8-мото издание на конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2018 г. продължава традицията да събира иновативни проекти и интересни практики, които вече функционират в България и носят добавена стойност за гражданите и бизнеса.

Кандидатурите нагледно демонстрират възможностите на технологиите и удобствата, които дигитализацията внася във всекидневния ни живот:

  • Общинска smart система за видео наблюдение в реално време, която подпомага органите на реда и работи за сигурността на гражданите;
  • Платформа, която спестява време и усилията на собственика за поддръжка на автомобила;
  • Е-архив, който съдейства на служители в областна администрация да подобрят своята ефективност при работата в гражданите.


Желаещите да представят своите успешни ИТ решения, услуги и проекти могат да се включат в надпреварата, като кандидатстват в една или повече от следните категории: Образователна награда, Младежка награда, Журналистически принос, Държавна администрация, Общинска администрация, Start Up Компания, Успешен български ИКТ продукт, Значителен корпоративен ИКТ проект, Компания-новатор в използване на авангардни ИКТ решения и Компания с най-голям принос за популяризирането на имиджа на българската ИКТ индустрия по света.

Наградата на БАИТ за специален принос се връчва по решение на журито, чрез вътрешни номинации, като за тази категория не се подават кандидатури.

Регистрацията е безплатна и ще бъде отворена до 24.00 ч. на 14 януари 2019 г. включително на http://bait-awards.bg/pages/Registration/.

В конкурса могат да участват компании, регистрирани в България по българското законодателство, български организации и институции, лица и екипи, работещи за тях.

По традиция кампанията и церемонията по награждаването на победителите се провеждат под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

Победителите във всяка категория ще получат ваучер от Сиела Норма, за чиято стойност могат да закупят книги в книжарници Сиела. Като официален партньор на БАИТ, СуперХостинг.БГ ще предостави на победителя във всяка една категория, хостинг и домейн за една година. Предстои обявяването на още предметни награди, които Солитрон България ще предоставят на победителите.

Последните 7 издания на конкурса на „Наградите на БАИТ” се провеждаха под патронажа на Президента на Република България. Пълна информация за победителите в отделните категории по години може да се види тук.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м. февруари 2019 г.

http://www.bait.bg/

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: