ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)Асоциацията е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството; научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша.

Членовете на БАИС са обединени от общ интерес за обезпечаване качеството на предлагания краен продукт.
 
На този етап БАИС има 44 пълноправни членове (36 фирми, 8 физически лица) и  2 асоциирани членове.


ВИЗИЯ на БАИС:
 

  • Легитимиране на работещите в областта на изолациите фирми от асоциацията;
  • Ограничаване влиянието върху пазара на нелоялните конкуренти и некоректните практики;
  • Спазване на гаранционните срокове и изискванията на законодателството;
  • Предлагане на качествени материали и услуги на пазара.


За контакти:

София 1046, бул. "Христо Смирненски" №1, корпус А, ет.4, офис 5
Офис: (02) 963 10 71
Административни дейности: +359 886372236
Маркетинг +359 886386192
e-mail: bais.bg@gmail.com
Уеб сайт: bais.bg
 

 

 

 

 


 

Свързани новини: