Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Браншова Асоциация Полимери


Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г. Към момента в БАП членуват повече от 30 фирми, които представляват огромен дял от полимерната и пластмасопреработвателната промишленост в България.

Браншова Асоциация Полимери е член на БСК – Българска Стопанска Камара, КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. През годините БАП се утвърди като авторитетен и лоялен партньор не само на местно ниво, но и в международен мащаб, като по този начин защитава интересите на бранша и а европейско равнище. БАП е активен член на Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси - EuPC и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери в Европа.


За контакти:
http://www.bap-bg.org/home
 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: