Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018
Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018

Браншова Асоциация Полимери

2016-10-28 10:39:06


Браншова Асоциация Полимери (БАП) е организация с нестопанска цел – доброволно сдружение на фирми, преработващи и търгуващи с полимери, основана през 1999 г. Към момента в БАП членуват повече от 30 фирми, които представляват огромен дял от полимерната и пластмасопреработвателната промишленост в България.

Браншова Асоциация Полимери е член на БСК – Българска Стопанска Камара, КРИБ – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. През годините БАП се утвърди като авторитетен и лоялен партньор не само на местно ниво, но и в международен мащаб, като по този начин защитава интересите на бранша и а европейско равнище. БАП е активен член на Европейската Асоциация на преработвателите на пластмаси - EuPC и на Средиземноморския консултативен борд на PlasticsEurope – Организация на производителите на полимери в Европа.


За контакти:
http://www.bap-bg.org/home
 

 

 

Пресинформация за "Управление на отпадъците и рециклиране 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:


ВИП компании: