Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Британско-българска бизнес асоциация 

 

 BBBA (www.bbba.bg) стартира своята дейност през януари 2015 г., с пълната подкрепа на Британското посолство в София и на Българското посолство в Лондон.

Към момента членовете й са над 100, представящи всички аспекти на британския и българския бизнес. Мисията ни е да стимулираме и подкрепяме бизнес взаимоотношенията между Обединеното кралство и Република България.
 

Сред целите ни са:  увеличаване на търговската и инвестиционна активност между Великобритания и България;  улесняване на  бизнес отношенията, икономическото развитие и обмен на знания в полза на двете държави;  да бъде на първо място за оказване на съдействие при планирането на бизнес в Обединеното кралство / България; подобряване знанията и уменията на членовете; самостоятелно да се  финансира.

BBBA ще подкрепи и представлява интересите на своите членове в отношенията им с британските и българските власти, с икономическите агенции, фирмите, държавните институции и неправителствените организации.

BBBA е форум, чрез който ние споделяме опит и се учим един от друг. Визията ни е напътствана от общите цели на Съвета на британските търговски камари в Европа (COBCOE), от който асоциацията  е горд член.
 

 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: