Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Британско-българската бизнес асоциация (BBBA)

 

Британско-българската бизнес асоциация (BBBA) (www.bbba.bg) стартира своята дейност през януари 2015 г., с пълната подкрепа на Британското посолство в София и на Българското посолство в Лондон.

Към момента членовете й са над 100, представящи всички аспекти на британския и българския бизнес. Мисията ни е да стимулираме и подкрепяме бизнес взаимоотношенията между Обединеното кралство и Република България.
 

Сред целите ни са:  увеличаване на търговската и инвестиционна активност между Великобритания и България;  улесняване на  бизнес отношенията, икономическото развитие и обмен на знания в полза на двете държави;  да бъде на първо място за оказване на съдействие при планирането на бизнес в Обединеното кралство / България; подобряване знанията и уменията на членовете; самостоятелно да се  финансира.

BBBA ще подкрепи и представлява интересите на своите членове в отношенията им с британските и българските власти, с икономическите агенции, фирмите, държавните институции и неправителствените организации.

BBBA е форум, чрез който ние споделяме опит и се учим един от друг. Визията ни е напътствана от общите цели на Съвета на британските търговски камари в Европа (COBCOE), от който асоциацията  е горд член.
 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: