Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

БСК защити производителите на екологична електроенергия

БСК защити производителите на екологична електроенергия


  от GreenTech.bg

Липсва дългосрочна яснота относно цените на eлектроенергията и други енергоносители, което е предпоставка за влошаване на инвестиционния климат в страната. Това алармира във връзка с публичните изявления относно ценообразуването в енергетиката. БСК също така защити производителите на зелена енергия в позицията си. Според камарата, ВЕИ секторът е натоварен с вина, която не носи, особено след последните събития – намаляването на преференциалните изкупни цени за екологичното електричество и новата такса за производителите.

 

В резултат на объркана и непоследователна политика в сферата на енергетиката, налице са множество икономически дисбаланси, казват от бизнес-сдружението. Тези диспаланси не само че не са на път към преодоляване, но и с всяко ново решение и/или изявление се задълбочават. Това, заедно с липсата на дългосрочна яснота относно цените на eлектроенергията и други енергоносители, както и обърканото публично говорене, правят инвестиционната среда непредвидима.

 


Само преди няколко месеца цената на енергията беше повишена за бизнеса с 16 на сто – решение, което беше взето и обявено в рамките на по-малко от седмица. От това повишение енергийната система генерира допълнително 600 млн.лв. приходи, 55 на сто от които бяха насочени към НЕК, 13 на сто – за въглищните и топлоцентралите, и 32 на сто – за ВЕИ, макар именно върху този подсектор да бяха хвърлени обвиненията за увеличението на цените. Малко след това беше въведена такса за включване на ВЕИ към енергийната система и намаление на цените за изкупуване на „зелена“ енергия, което предполага намаляване на въздействието на ВЕИ върху цената на енергията.

През последните дни потребителите на енергия в страната получиха твърде объркваща информация относно перспективите пред ценообразуването в идните периоди. Първо „независимият“ председател на ДКЕВР обяви предстоящо 14-процентно увеличение на цените, а ден по-късно отново той заяви, че те няма да растат и дори може да намалеят. Последва и политическо изказване, че цените няма да бъдат променяни до парламентарните избори през 2013 г.

Положителното в случая е, че се прави опит за навременно информиране на потребителите – 6 месеца, а не 1-2 дни по-рано. Отрицателното, обаче, е че и двете изявления не бяха основани на сериозен анализ и точни разчети, вкл. прогноза за основните ценообразуващи елементи – цени на петрол, газ, въглища, долар, влияние на енергията от ВЕИ и др. Не се отчита и фактът, че от 2013 г. предстои нов ценови удар във връзка с увеличението на инвестициите за намаляване на СО2 по т.нар. План за дерогация.

Притеснително е и обвързването на ценообразуването с политическа мотивация, което създава допълнителна неяснота у бизнеса относно перспективите за следизборния период. Трябва да е категорично ясно, че политическата намеса създава икономически проблеми, тъй като вземането на инвестиционни решения става изключително затруднено.

БСК за пореден път настоява за:

 

 • Дългосрочност при ценообразуването с цел прогнозируемост и ефективно бизнес планиране, вкл. без изкуствено задържане и последващи шокови увеличения на цената;
 • Въвеждане на пазарни механизми при ценообразуването, стимулиращи оптимизирането на разходите на енергийните дружества при успоредно увеличение на инвестициите в тях;
 • Спиране на непремерените политически изказвания, неосновани на икономически разчети и объркващи допълнително инвеститорите относно техните бъдещи бизнес намерения;
 • Развитие на свободен пазар, като не по-малко от 50 на сто от енергията се търгува на него;
 • Постепенно премахване на кръстосаното субсидиране и прекратяване на ползването на цените на енергията като социален инструмент.


http://www.greentech.bg/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: