Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Интернет платформа за новини, статии и интервюта в строителния бранш 


За контакти:
http://www.stroiteli-bg.com/

 

 

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: