Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014

CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи  ще участват на изложението „EE & ВЕи Интелигентни градове” 2014


Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на енергията от възобновяеми източници да е най-малко 27 %. Това са новите цели в областта на климата и енергетиката.

Кои са технологиите, които ще осигурят реализацията им?  Системи за производство на екологична енергия, на горива от местни ресурси и енергийна независимост, решения за интелигентна мобилност - това са част от продуктите, които ще се представят на ежегодното Изложение за енергийна ефективност, възобновяема енергия и интелигентни градове за Югоизточна Европа.

В този брой на нашия е-бюлетин ще Ви запознаем с някои от изложителите, както и с двама медийни партньори.

Съдържание:

Преференциални цени за ранна регистрация в паралелния форум до 7-ми февруари
● Интервю с Питър Ланг, търговски мениджър „Централна и Източна Европа”, CPM Europe
● Интервю със Слав Ландов, ръководител „Възобновяеми енергийни източници", Филкаб АД
● Представяне на:

    - Global Hydro Energy
    - Термопомпени системи
    - Регионален Е-Клъстер
    - Solar International (Великобритания) и European Energy Innovation (Великобритания)

Приятно четене от екипа на Виа Експо!
 

T  +359 32 512 900  Е office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

 

 

 

 


 

Възползвайте се от преференциалните цени за ранна регистрация във форума до 13-ти февруари

Акценти в програмата

● Преосмисляне на идеята за централизираното отопление и охлаждане в Европа
● Интелигентни градове
● Мобилност -  интелигентно улично осветление, ефективно управление на кръстовища, адаптивни системи за контрол на SWARCO – спонсор на сесията
● Енергия от отпадъци - глобални и локални перспективи, нови технологии


  

Интервю с Петер Ланге, мениджър Продажби „Централна и Източна Европа”, CPM Europe
 

Г-н Ланге, кои фирми участват в групата CPM - California Pellet Mill и какви са ползите от това сътрудничество?

CPM в днешно време се превърна в една голяма група от компании, работещи в различни области. Основният фокус е върху производство на обработващи технологии в областите: биогорива, захарна индустрия, твърди биогорива, растителни масла, захар и др.


Направете кратък преглед на Вашите продукти и кои от тях ще представите на изложението?

Ще покажем пълната гама от оборудване за производство на пелети. Продуктовата линия на фирмата включва мелници за разпукване, за настъргване на люспи, мелачки, машини за натрошаване и раздробяване, пелетни мелници, охладители, изсушители, трошачки, машини за нанасяне на покритие.

Какви са предимствата на Вашето оборудване от гледна точка на цена, качество и ефективност?

CPM се утвърди като лидер в бранша поради ниската цена на тон произведен продукт. За стоки в насипно състояние това е от основно значение за нашите клиенти. Машините често имат експлоатационен срок от 20 или 30 години, а по-висока първоначална инвестиция е лесно възвръщаема за кратък срок, а понякога дори и в рамките на месец. В повечето случаи машините ни са най-малко с 10% по-ефективни от подобно оборудване на пазара. С двигатели до 355 kW работа 8000 часа годишно лесно можете да си представите спестяванията от тази по-висока ефективност.

Кои са Вашите потенциални клиенти?

Каним на нашия щанд всички компании, които имат намерение да стартират дейност за производство на горива или гранулирани храни за животни, както и фирми, които изграждат инсталации за производство на пелети.

Фирма CPM Europe е разработила революционна система за смазване на маслена основа на ролките на мелниците за пелети. Разкажете ни повече за това.  Производството на дървесни пелети натоварва много основните носещи елементи в пелетната мелница, като това са ролките и матрицата. С помощта на специални материали и производствени методи матриците се правят по-здрави и по-дълготрайни, като по този начин се намаляват разходите. Натоварването на ролките е доста високо, което изисква непрекъснато смазване.


В повечето случаи това се прави с висококачествена и скъпа грес, която се изхвърля след употреба. Новата система, разработена от CPM, има маслено смазваща се и охлаждаща система, която позволява на маслото да рециркулира. Това силно намалява разходите за смазочни масла и действително увеличава експлоатационния живот на носещите части. Целта е да се намалят общите производствени разходи и да се подобри надеждността на оборудването.

Планирате ли да въведете скоро нови продукти във Вашата продуктова гама?

Нашите екипи от научно-развойните отдели в САЩ и Европа винаги работят върху нови решения за намаляване на разходите и подобряване на ефективността. През последните десетилетия CPM се доказа като компания, която има предимство в новите разработки – така че очаквам тази тенденция да се запази и за в бъдеще.

CPM-Europe е разработила революционна система за смазване валяците в мелниците за пелети. Разкажете ни повече за нея. Производството на пелети е свързано с доста натоварване на главните части в една мелница като валяците например. Чрез използването на специални материали и производствени методи тези елементи се произвеждат да са многократно по-издръжливи, намалявайки разходите. Товарът върху валяците е значително голям, което изисква продължително смазване. В повечето случаи това се извършва с висококачествени и скъпи смазочни материали, които се изхвърлят след употреба.

Новата система на СРМ включва смазочна течност и охлаждаща система , което позволява маслото да циркулира многократно. Това значително намалява разходите по смазването и увеличава живота на лагерите с цел да се намалят производствените разходи и да се подобри надеждността на съоръжението.
 

 Интервю със Слав Ландов, ръководител направление „ВЕИ” във ФИЛКАБ АД

 

Филкаб АД е водещ доставчик на кабелни изделия, осветителна техника, електроапаратура и средства за автоматизация. Какъв дял заема направлението „Възобновяеми енергийни източници” във Вашата дейност?

През 2013 година 25% от услугите и продуктите на ФИЛКАБ АД са реализирани от направление ВЕИ и включват проектиране и изграждане на фотоволтаични системи, мониторинг, поддръжка и обслужване, както и доставка на материали.


Моля да ни разкажете за Ваши реализирани проекти в областта на фотоволтаиката.

През изминалата година разширихме дейността си и излязохме извън рамките на страната, като реализирахме няколко проекта в съседни държави и по този начин се утвърдихме като надежден партньор в проектирането и изграждането на фотоволтаични паркове. През ноември 2013 г. завършихме в Румъния, окръг Гюргево, два обекта – ФЕЦ Uzunu с мощност 1МW, и ФЕЦ Remus с инсталирана мощност 2,16МW. През декември 2013 г. пуснахме в експлоатация фотоволтаичен парк в Кипър, с. Авгору, община Амохостос, с мощност 1,5MW, и ФЕЦ Дуброво в Македония с инсталирана мощност 1MW. Инвестицията за парка в Македония е една от най-големите в страната за 2013 г. ФИЛКАБ АД има изпълнени проекти също и в Гърция.

По този начин натрупахме значителен опит в изграждането на фотоволтаични паркове до ключ, както и в осъществяването на последващата им поддръжка и гаранционно обслужване. Комплексно предлаганите доставки и инженерингови услуги правят компанията търсен партньор сред инвеститорите в сектора на ВЕИ и извън пределите на България.

В страната осъществихме няколко проекта в областта на системите за автономно и аварийно захранване в „Делта Хил”, с. Кладница, община Перник, с. Лозен, община София, с. Свежен, община Брезово и др.

Филкаб АД участва няколко поредни години в изложението „ЕЕ и ВЕ“. Какво Ви мотивира отново да станете част от изявата през 2014 г. и виждате ли някакви положителни тенденции на пазара в Югоизточна Европа?

Изложението за енергийна ефективност и възобновяема енергия е най-голямото по рода си в България. Като компания със значителен опит в тази сфера, за ФИЛКАБ АД е от изключителна важност да присъства на форума всяка година. Това ни дава възможност за непосредствени и ползотворни контакти с хора и фирми, които се интересуват от темата. Участието ни на специализираното изложение за ВЕИ в България има за цел развиване на дейността ни по изграждането на малки жилищни и индустриални покривни фотоволтаични системи, както и островни фотоволтаични и хибридни системи за собствена консумация.

Освен това целим не само да представим продуктите и услугите си, а да се запознаем също с наличните тенденции на пазара и най-добрите световни практики, да обменим идеи и да потърсим възможности за проекти с местни и международни фирми.

По отношение на тенденциите на пазара на ВЕИ в Югоизточна Европа, очакваме Гърция и Румъния да отбележат значителен ръст в инвестициите в този сектор, следвани от Турция, Словения и България. ФИЛКАБ АД продължава да търси и заздравява контактите си с фирми и инвеститори от региона и вече имаме планирани няколко големи международни проекта за 2014 г.

На кои продукти ще акцентирате и с какви клиенти бихте искали да осъществите контакт?

На изложението тази година ще акцентираме върху изграждането на малки жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.


Интересуваме се от възможности за:

• проектиране и изграждане на PV и хибридни системи за производство на електроенергия за собствена консумация, системи за аварийно захранване и др. инсталации
• мониторинг, поддръжка и обслужване на PV и др. инсталации и системи
• разработване и предлагане на решения за автономно захранване на помпени системи за земеделието
• изпълнение и комплексна доставка на материали за ВЕИ проекти в България и в чужбина
• договаряне, проектен мениджмънт и изпълнение на utility-scale ВЕИ проекти
• реализация на PV проекти в Турция, Полша, Румъния, Гърция; контакти с местни браншови организации, подизпълнители и инвеститори.

Планирате ли да внедрите нови продукти във Вашето портфолио?

Във ФИЛКАБ АД се стремим постоянно да разширяваме продуктовото си портфолио. Всяка година осъществяваме множество контакти с производители на качествени и иновативни продукти, които не присъстват на българския пазар. Това ни позволява да предлагаме на нашите клиенти комплексни решения, независимо от сложността на проблема. Акцентът, върху който ще съсредоточим усилията си тази година, е свързан с развитието на интелигентни системи за съхранение на енергия, произведена от ВЕИ, със системи за увеличена собствена консумация и др.
 

 


 

NIBE Енергийни системи, представени от Термопомпени системи ООД
 


 

NIBE е един от водещите производители в Европа в отрасъла на системите за битово отопление. Той предлага високотехнологични термопомпени решения за отопление, вентилация, охлаждане и възстановяване на топлината, отразяващи днешните изисквания за устойчиво развитие.

Целта на компанията е да предоставя продукти, осигуряващи топла вода на домакинствата и гарантиращи комфортни климатични условия в помещенията.

По време на изложението тя ще представи ново поколение термопомпени системи. 

 

Global Hydro Energy ще участва на традиционния Австрийски павилион. Тя е динамично развиваща се фирма, която работи в световен мащаб в областта на хидроенергийните технологии и предлага водни турбини Pelton, Francis и Kaplan, както и цялостни решения за оползотворяване на водната енергия.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Регионалният Е–Клъстер извършва пълен инженеринг на научни изследвания, проучвателни работи, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на планове и програми в областта на енергийната ефективност.

В обхвата на дейност се включват теми и задачи за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд, икономия на енергия в материалното производство, транспорта и други в областта на икономиката. Клъстерът работи и в сферата на техническите обследвания и паспортизиране, така и в енергийните обследвания и сертифициране на сгради и съоръжения. Той осъществява преки контакти с гражданските сдружения за управление на жилищните сгради за реализация на мерките за енергийна ефективност чрез проекти по програмите за безвъзмездно финансиране и предоставяне на изгодни кредитни линии.

Специално направление е намаляването на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили както и изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. 


 

Представяне на медийни партньори
 Основен медиен партньор


Solar International осигурява бърз информационен обмен чрез публикуване на новини, интервюта, технически и маркетингови изследвания, свързани със соларната индустрия. Акцентира върху информацията, която ще подобри процеса и се предлагат решения на сегашните предизвикателства, които влияят отрицателно върху развитието на пазара. Издателството е и организатор на Solar Industry Awards.
 

Новини от Solar International EPIA настоява ЕС да обвърже политиките със целите областта на ВЕИ до 2030 г.


 


 


 

European Energy Innovation се издава от Prologue Media. Това е една комуникационна платформа, чийто цел е да свързва всички играчи от енергийния сектор. Списанието се публикува четири пъти в годината и представя изчерпателни информационни материали,  които ще ви държат в крак с най-новото мислене в областта на енергетиката - независимо дали сте от Европейската комисия, Европейския парламент, академичните среди или индустрията.

European Energy Intelligence е медийна онлайн услуга за наблюдение, тя предлага на абонатите си най-добрите напътствия за бъдещо развитие. Абонатите могат да предвидят влиянието на политически и законодателни промени, идващи от Брюксел, месеци и дори години, преди те да бъдат приети.

Новини от European Energy Innovation Приносът на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид в декарбонизирането на европейската енергийна система до 2050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: