Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Д-р Драгомир Цанев

2017-02-21 10:06:18


Д-р Драгомир Цанев е координатор на успешно завършилия проект BUILD UP Skills - България и текущите BUILD UP Skills EnerPro, Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB (програма Хоризонт 2020 на ЕК); ръководител на дейностите на ЕнЕфект по проектите NET-COM, PassREg, EuroPHit, EmBuild и ECHOES (Интелигентна енергия – Европа, Хоризонт 2020) и Финансиране на инвестиции в енергийна ефективност (Икономическа комисия на ООН за Европа).

Автор на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие, обученията за енергийна ефективност и ВЕИ в нови сгради и сградни обновявания, принципите на пасивните и почти нулево-енергийни сгради и общинското енергийно планиране.

 
Професионално образование и обучение за почти нулево-енергийни сгради

Европейските проекти BUS EnerPro и Train-to-NZEB ни помогнаха да създадем 12 нови учебни програми за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите - за строителни специалисти, работници и преподаватели. По тях вече бяха проведени 29 курса и бяха обучени 433 специалисти. Продължаваме напред с нов учебно-демонстрационен център в УАСГ, където заедно с Институт Пасивна къща - Германия, КСБ и партньорите ни от професионалните гимназии и центрове за професионално обучение ще развием и обогатим тази дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: