Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
Д-р Джездимир Кнезевич, MIRCE Akademy, Великобритания – лектор

Д-р Кнезевич е изследовател, преподавател и предприемач от световна класа с над 500 публикации. Подтикнат от отличния отзвук на индустрията в резултат на изследователските му и образователни дейности, през 1988 г. д-р Кнезевич създава Център за управление на индустриална сигурност, разходи и ефективност (MIRCE) към Университета Екcтър, Великобритания. Под неговото ръководство, Центърът привлича над 3000 професионалисти инженери и мениджъри в обучителни и образователни програми, генерирайки приходи от над 3 млн. щатски долара. През 1999 г., д-р Кнезевич формулира концепцията MIRCE Science, в чиято основа е познанието за предсказване на функционалното изпълнение на типа функционални системи. Д-р Кнезевич редовно съдейства на организации и компании от частния и публичен сектор по отношение на техните нужди за управление на разходите им и експлоатационна ефективност.

В рамките на Програмата на международната конференция в Пловдив той ще изнесе презентация с фокус върху “Предотвратяване на аварии посредством приложението на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”. Основна цел на неговото представяне е запознаването на специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science, която позволява количествено прогнозиране на взаимосвързаността между надеждност и поддръжка, необходима за експлоатационните характеристики на промишлени съоръжения и сгради.

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: