ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Д-р Гражина Хоронжикевич

Д-р Гражина Хоронжикевич
Съветник,  Ръководител Отдел

 

Отдел за Промоция на Търговията и Инвестициите
Посолство на Република Полша в София


Д-р Гражина Хоронжикевич е родена на 18 август 1961 г. в Полша; тя е съветник, ръководител Отдел за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на Република Полша в Република България. По образование г-жа Хоронжикевич е  икономист, завършила е Икономически университет, Варна. Докторска степен по политически науки е получила във Варшавския университет.

По същото време е следвала Европейска интеграция в университета в Маастрихт и е получила стипендия на Х. Хъмфри от университета Корнел в Итака, Ню Йорк в рамките на програмата „Фулбрайт”. Преди да пристигне в България е била ръководител на икономическо-търговския отдел на Полското посолство в Любляна, Словения.

Работила е в Министерството на икономиката по проблемите на споразуменията за свободна търговия, споразуменията за защита и насърчаване на инвестициите, а също така е участвала в процеса на аналитичния преглед на законодателството по времето на присъединяването на Полша към Европейския съюз.

През първите години от професионалната си кариера е работила в Института за научни изследвания на труда и социалната политика във Варшава към Министерството на труда и социалната политика по проект за реформа на пазара на труда, който се реализираше в Полша в сътрудничество със Световната банка.
 

 

 

Възможностите на българо - полското бизнес сътрудничество

Въщнотърговски стокооборот между Полша и България за последните 10 години отбелязва значителен растеж. Заслужава да се отбележи, че темповете на растеж на двустранната търговия между нашите страни са по-високи от ръста на общ външно-търговския оборот  както на Полша, така и България. Според данни на Министерство на икономика на Република Полша, стойността на взаимния търговски стокооборот между Полша и България  за последните 10 години се е увеличила с 355%, за сравнение общ стоокоборот на Полша се увеличил с 199%. Bносът от Полша към България се е увеличил с 329%. Износът от България за Полша се е увеличил с 394%. Тези данни потвърждават атрактивността за бизнеса на двете страни и показват взаимното привличане.

През 2014 година стойността на взаимния търговски стокооборот между Полша и България е дoстигнала 1 162,17 млн EUR, което означава ръст с 2,4% в сравнение с 2013 година За дванадесетте месеца на 2014 г. българския износът за Полша възлиза на 453.775 млн. евро, това е 14. място, увеличение с 12.3% и 2.1% от целия български износ за периода. Вносът за дванадесетте месеца възлиза на 730.708 млн. евро – това е 13. място, намаление с -3.1% и 2.7% от целия български внос. Като цяло стокообменът се характеризира със стабилни нива при постоянни стокови групи и позиции

Отделът за Промоция на Търговията и Инвестициите е създаден с цел да помага на полските фирми в процеса на интернационализация. Нашата мисия е не само да предлагаме помощ на полските дружества, но и да осигурим подкрепа на българските компании, които се интересуват от полския пазар, както и от инвестиции в нашата страна. Отделът ни предоставя цялата необходима помощ за развитието на сътрудничеството между полски и български фирми, както и при намирането на партньори и инвеститори.
Базата данни, съдържаща контактна информация на полски и български фирми, както и предложения за сътрудничество, се актуализира постоянно.

От получаваната от фирми информация можем да констатираме, че съществуват възможности за подобряване на съществуващата стокова структура на стокообмена, чрез увеличаване дела на изнасяните от България стоки. Ние с удоволствие ще предоставим съответната информация на интересуващите се български фирми.