ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

д-р Митко Василев

д-р Митко Василев
Главен управител, Германо-българска индустриално-търговска камара

 

Д-р Митко Василев е главен управител на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). От 1993 г. д-р Василев ръководи Представителството на германската икономика в България, а от 1995 г. - Деловия клуб на германската икономика. Двете организации са предшественички на създадената на базата на междуправителствено споразумение през 2004 г. ГБИТК.

От 2003 г. е и представител на Бавария в България. Завършил е специалност „Външна търговия“ в Икономическия институт в Берлин, бил е задочен аспирант. Василев е преподавател във Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към ТУ София.

  

Резюме на презентацията:

„В пресечната точка между България и Германия - възможности за бизнес“


Германия представлява най-важния чуждестранен пазар за българска продукция. През миналата година износът на България към Германия е на стойност 2,6 млрд. евро – повече от износа към която и да е друга страна, към която България изнася стоки и услуги. Германският внос в България през 2014 г. се равнява на 3,3 млрд. евро. По данни на Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия търговският обмен между България и Германия за 2014 г. достигна нов рекорд: 5,9 млрд. евро (ръст от 10,9 % спрямо предходната година). Германия е основният търговски партньор на България, следвана от Русия.

Данните на БНБ за 2014 г. показват срив в нивото на германските преки инвестиции в България: минус 275,6 млн. евро. Чрез обединяването на усилията на Федералното правителство и на българското правителство по казуса „Кльостерс-Цемеко“ България се надява да подобри инвестиционните си отношения. Като резултат Германия отново дава държавни инвестиционни гаранции на свои фирми, решили да инвестират в България.

Но нека сменим перспективата! Български инвестиции в Германия почти липсват. Българските компании вероятно все още не се чувстват достатъчно сигурни от финансова гледна точка, за да поемат предприемаческия риск и да експандират в чужбина. В сравнително младата пазарна икономика в България има много ниши, които чакат да бъдат усвоени. Трябва да си зададем и въпроса „Какво ли може в Германия да се произвежда по-ефикасно отколкото в България?“.

Някои фактори на бизнес средата в България, не могат да бъдат надминат почти от никоя друга инвестиционна дестинация в Европа: ниските данъчни ставки на корпоративния данък и на данък общ доход от 10 % позволяват на инвеститорите бързо да генерират капитал. Цената на работната сила в България е изключително ниска. Във всеки случай обаче Германия предлага консултации и възможности за създаване на бизнес контакти за всеки, който знае какво иска да постигне и е готов да положи необходимите усилия. Германо-Българската индустриално-търговска камара е надежден партньор на българските фирми с интерес немския пазар.