Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Д-р Вилхелм Ернинг - новини по темата корозия от Федералния институт на Германия за изследване и тестване на материали


 

Д-р Ернинг, моля, представете накратко акцента на участието си в Конференцията “Превенция от корозия”

Аз ще говоря относно замърсяването на водата с тежки метали. Темата дава представа за методологията на изпитване на материали и за тяхната оценка, когато са в контакт с питейната вода. Ще бъде обяснено защо този метод е предложен от групата 4MS. При втората тема ще представя как повечето случаи на повреди биха били напълно предотвратени, ако се прилагат съществуващите знания за превенция на корозия.

Моля, запознайте аудиторията с последните проучвания относно замърсяването на питейната вода с тежки метали

Методът, използващ резултатите от изпитанията EN 15664-1, обхваща краткосрочното и дългосрочно състояние на металите и сплавите в контакт с питейната вода. Специално за материалите, образуващи защитни слоеве, дългосрочният тест ще покаже хигиенните параметри, необходими за оценката на материала.

Какви са предимствата на катодната защита и кои са основните индустриални сектори за нейното приложение?

Катодната защита предлага икономично използване на материали при корозивни условия. Мониторингът на електрическите данни дава ясна представа за статуса на защитената конструкция.

 

 

 


 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: