Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс

2015-12-07 11:42:27

Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс, представител на Metso Waste Recycling, Metso Aggregates и NIHOT за България

 

Г-н Иванов, Прайм Технолоджийс кои чуждестранни компании представлява и какво ще покажете на Save the Planet 2016?

Нашата фирма е официален представител на световния лидер в областта на трошачно-пресевното оборудване Metso Minerals – Финландия. По конкретно представляваме Metso Aggregates – подразделението, доставящо оборудване за производство на инертни материали и рециклиране на строителни отпадъци – стационарни и мобилни трошачки и сита, така и дивизията им Waste Recycling, произвеждаща шредери за рециклиране на най-различни материали като хартия, пластмаси, битови отпадъци, дървесина, текстил, стъкло, инустриални отпадъци и др. Освен това си партнираме и с производителя на високотехнологично оборудване за въздушно сепариране – холандската фирма NIHOT. Имаме намерение да презентираме и продукти на нови партньори, подходящи за различни етапи в обработката на битови, органични и индустриални отпадъци, които ще запазим като изненада за посетителите на нашия щанд.

С какви клиенти желаете да осъществите контакт?

Ще се радваме да ни посетят фирми от областта на рециклиранието, оператори на депа за отпадъци, проектантски и инженерингови организации, работещи в рециклирането и управлението на отпадъците, кметове и представители на общини, фирми с комунална дейност, както и други производители на подобен род техника.

България има за цел да рециклира до 70% от строителните отпадъци до 2020 г. Кои фактори ще спомогнат за нейното постигане и какви са очакванията Ви за развитието на този сегмент от пазара? С какво се отличава оборудването, което предлагате?

Когато говорим за рециклиране на строителни отпадъци, държа да отбележа, че имаме голям опит в тази област, защото чисто технологично процесът е много сходен с този за производство на инертни материали. Най-голямото и реално функциониращо депо за рециклиране на строителни отпадъци е в покрайнините на София и е с наше оборудване. Според мен целите, които си е поставила държавата, са амбициозни, но изпълними. Нормативната ни база в това отношение е осъвременена, но проблемите идват от контрола по нейното спазване. Считам, че другият основен фактор за развитието на сегмента е икономическият интерес. Сравнително ниската цена на добитите инертни материали в България прави реализацията на рециклираните материали трудна, което от своя страна удължава срока на възвръщаемост и прави потенциалната инвестиция не особено атрактивна. Трудно бихме имали осезаем напредък, ако фирмите, инвестиращи в тези технологии, нямат икономически интерес. За съжаление в момента е масова практика строителните отпадъци да се изхвърлят в депата за битови отпадъци или на нерегламентирани места.

Оборудването е препоръчително да е мобилно. Причината за това е, че в малките населени места, където и обемите не са големи, евентуалната мобилност би дала възможност на оператора да обслужва повече от едно депо в региона.

Практиката е доказала, че най-доброто технологично решение за рециклиране на строителни отпадъци е с роторна трошачка и магнитен сепаратор за арматурата и други метали. Най-продаваните модели на Metso в България са съответно Lokotrack LT1110 и LT1213, които могат да бъдат оборудвани със ситов модул, ако клиентът желае да добива допълнително 2 или 3 вида фракции. Нашите машини се отличават с висока производителност, надеждност и енергийна ефективност. Това, съчетано с добрата репутация на предлагания от нас сервиз, ги прави предпочитан избор сред българските клиенти.

Какви са новите тенденции в технологиите за сепариране и шредиране? Вашите решения за какъв тип отпадъци са подходящи?

Вследствие на сериозния технологичен напредък и нарастването на тяхната ефективност и прецизност, все по-масово се внедряват технологии за въздушно и оптично сепариране. Те обикновено се прилагат след предварителното грубо разделяне и намират приложение при най-различни видове отпадъци като втори етап. В този смисъл сътрудничеството ни с фирми като NIHOT (производител на уиндшифтъри, барабанни сепаратори и мобилни изпълнения) и Metso Waste Recycling (мобилни и стационарни шредери) ни дава възможност да предложим решения за почти всяка задача.

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: