Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“


Делта Инструмент ООД, като утвърдени експерти в сферата на системите за газсигнализация, ще представят нова гама от професионални преносими газдетектори за персонална защита от различни токсични и опасни газове на фирма WatchGas (http://deltainst.com/bg/partners/23/watchgas/), Холандия, които сега навлизат на българския пазар.

Преносимите детектори могат да бъдат само за един вид газ или комбинирани – за 2 до 4 вида газ - включващи кислород, въглероден оксид, водород, взривоопасни газове от горива, алкохоли и разтворители, сероводород, амоняк, хлор, серни или азотни оксиди и др.

Уредите са качествени, издръжливи, удобни и изгодни. Някои модели са за еднократна употреба (след около 2 год. ползване се рециклират), а други могат да бъдат преизползвани чрез смяна на сензорите и батериите. Има и модели със зареждащи се батерии.

В допълнение, Делта Инструмент ще представи нови модели от собственото си производство на стационарни газсигнализатори за следене и реагиране на опасни концентрации на различни запалими и отровни газове, както и някои системи за мониторинг и контрол.

Използването на оборудване за детекция и реакция при опасни концентрации на газове е задължителна мярка за превенцията на аварии и грижата за човешкото здраве във всички индустриални сектори и приложения, които предполагат работа с опасни газове.


 Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: