Предотвратяване на аварии
14-15. 11. 2019
Предотвратяване на аварии<br/> 14-15. 11. 2019

Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“

2019-10-04 12:56:23


Делта Инструмент ООД, като утвърдени експерти в сферата на системите за газсигнализация, ще представят нова гама от професионални преносими газдетектори за персонална защита от различни токсични и опасни газове на фирма WatchGas (http://deltainst.com/bg/partners/23/watchgas/), Холандия, които сега навлизат на българския пазар.

Преносимите детектори могат да бъдат само за един вид газ или комбинирани – за 2 до 4 вида газ - включващи кислород, въглероден оксид, водород, взривоопасни газове от горива, алкохоли и разтворители, сероводород, амоняк, хлор, серни или азотни оксиди и др.

Уредите са качествени, издръжливи, удобни и изгодни. Някои модели са за еднократна употреба (след около 2 год. ползване се рециклират), а други могат да бъдат преизползвани чрез смяна на сензорите и батериите. Има и модели със зареждащи се батерии.

В допълнение, Делта Инструмент ще представи нови модели от собственото си производство на стационарни газсигнализатори за следене и реагиране на опасни концентрации на различни запалими и отровни газове, както и някои системи за мониторинг и контрол.

Използването на оборудване за детекция и реакция при опасни концентрации на газове е задължителна мярка за превенцията на аварии и грижата за човешкото здраве във всички индустриални сектори и приложения, които предполагат работа с опасни газове.


 Още от секцията "Предотвратяване на аварии
14-15. 11. 2019" :

Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: