Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Десислава Димитрова
Продуктов мениджър Bentley решения
ДАВИД Холдинг АД


„Повече от 10 години работя в компания, за която дигитализицията и управлението на жизнения цикъл е основна линия. Преди няколко години за пръв път имах удоволствието да присъствам на едно изключително вдъхновяващо събитие – годишната международна конференция The Year in Infrastructure, където видях как реално новите стандарти и технологии се прилагат за проектиране, изграждане и експлоатация на инфраструктурата по света с цел превръщането й в интелигентна инфраструктура. Това беше моментът, в който темата за умните градове и интелигентната инфраструктура се превърна в моя кауза.“
Десислава Димитрова се занимава с управление на проекти в областта на ИТ. Фокусът й на работа в компанията е основно върху предоставяне на софтуерни решения и услуги за нуждите на държавната и общинска администрация, банковия и застрахователен сектор. Като Проектен мениджър, Десислава Димитрова участва в редица ключови проекти с национално значение. От 2014 година е Продуктов мениджър и се занимава с решения в областта на интелигентната инфраструктура.
Има богат опит в участието на национални и международни конференции.
Десислава Димитрова е магистър по Математика и информатика от Пловдивски университет и магистър по Счетоводство и контрол от Великотърновски университет, владее английски и руски език.
 IoT за Smart Cities

Повече от 60 % от населението на Земята живее в градовете, а глобалният стремеж към урбанизация ще доведе до удвояване на градските територии в следващите 20 години, според прогнозите на ООН. Градовете са икономическите двигатели на съвременната икономика. Те са и мястото, където имаме най-голяма възможност да увеличим нашата ефективност. Проблемите произтичащи от глобалните промени и технологичния напредък, все повече ни налагат създаването на дигитални модели на градовете, за да ги направим „по-умни“.
Какво представлява „умният“ град? Мненията на специалистите се обединяват в това, че умният град трябва да се възприема като визия за градско развитие, базирана на технологиите – информационните и комуникационни технологии (ICT) и интернет на нещата (IoT), с цел сигурно управление на активите на града и създаване на комфортна градска среда.
Водеща тенденция е създаването на виртуален дигитален двойник на града, зареден със знания и интелигентен софтуер, способен да анализира и оптимизира в „реално“ време градската среда, за по-високо качество на живот на хората в нея.


 

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: