Devision

2017-01-11 14:22:36

Интегрирана модулна система за управление на процесите на производство,
потребление и балансиране на електроенергия


Към кого е насочена?

 • Kоординатори на балансиращи групи
 • Производители и търговци на електроенергия


Цел:

 • небаланс от производители
 • Мониторинг, контрол и управление на енергийни ресурси


Предимства:

 • Автоматизирани процеси на управление на производство по графици
 • Интеграция и приемственост
 • Сигурност на данните
 • Планиране и Отчетност
 • Мониторинг и контрол – 24/7
 • По-висока ефективност и по-малко загуби


Ползи:

 • Оптимизира използването на ресурсите
 • По-добро управление на промените
 • Намаляване на небалансите и загубите
 • Извлича, обобщава и генерира данни съгласно законодателството и нормативната уредба


Балансиране и управление на производствени графици:

 • Балансиране на производството на електроенергия

               ◦ Графично изобразяване на съответствието/отклонението на реалното производство
               ◦ Предварително задаване на график
               ◦ Изчисляване на запасеното количество енергия и възможността за запас
               ◦ Възможност за добавяне на обекти/подобекти

 • Прогнозиране
 • Изчисляване на запаси на води
 • Генериране на отчети
 • Анализ и мониторинг на данни. Следене на ток и напрежение за всяка фаза
 • Автоматично управлението

               ◦ Корекции към производствени регулатори

 • Метеорологични станции
 • REMIT

 

За контакти:
http://www.electriqube.com/

 

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo