Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии


Интервю с г-н Валерий Цанов, търговски директор, СкортелГ-н Цанов, какво Ви накара да вземете участие в международния форум 
„БЕЗ аварии“?
Решението ни беше продиктувано от професионален интерес към темата.

Какви решения и новости ще представите, в кои области имат приложение?
Ще запознаем аудиторията на събитието с нови решения за дистанционно автоматизирано наблюдение на деформации в инфраструктурни обекти и съоръжения (мостове, стени сгради и др.), отнасят се преди всичко до строителството, експлоатацията и поддръжката на такива съоръжения.

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?
Предотвратяването на аварии и дори катастрофи с инфраструктурни обекти напоследък е много актуална тема по целия свят. В повечето страни, включително развитите такива, амортизацията на построените преди десетки години съоръжения създава много проблеми, тяхното обслужване е свързано с големи разходи. Ние помагаме да се осигури навременна диагностика на новите и старите съоръжения с оглед планиране на ремонтните дейности и предотвратяване на аварии с тежки финансови, екологични и други последици.

Кои компании са Ваши клиенти?
За конкретното направление - ДППИ, ТЕЦ „МИ-2“, ГБС, Гарант-90, в строителния отрасъл ние сме отскоро.

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?
Осъществяваме интензивна развойна и изследователска дейност в областта на автоматизацията на оперативното управление в откритите производства (строителство, минно дело, специализиран и интермодален транспорт), като готвим за пазара иновативни решения за свързване на календарното планиране и управление с оперативното управление на производствените процеси, за мониторинг на деформациите при различни обекти.
 

Повече информация за Скортел
Фирмата осигурява доставки на оборудване и комуникационни услуги, софтуер, системна интеграция, инженеринг и консултантски услуги за: GPS системи за управление, позициониране и проследяване на мобилни и стационарни обекти; мобилни спътникови връзки за пренос на глас и данни в мрежите на мобилните сателитни оператори Inmarsat, Iridium, Thuraya, Globalstar, KVH; напълно независими от наземната инфраструктура, морски комуникации и навигация.


 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: