Добри практики за общините

Покажи Страниците
2016-03-25 11:55:35

Добри практики за общините

Изправени пред редица предизвикателства, общините и бизнесът се нуждаят от екологични и рентабилни решения. 5-7 април е датата на провеждане на три паралелни конференции и изложения: ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци). Организаторите Виа Експо анонсират участие на 43 лектори и изложители от 14 държави.

Представителите на общините ще имат отличната възможност за директна среща с експерти от европейски структури и български институции, водещи фирми – производители и вносители. Ще бъде представен и напредъкът на страната ни в съответните области чрез редица реализирани проекти.

Конференциите – 40% отстъпка от таксата за участие за общините:
Акценти в програмата:

 

 • Интегриране на възобновяемата енергия в централизираното отопление на градовете - сесия на  Еuroheat & Power
 • Потенциалът за спестяване на енергия при използването на геотермалните помпи в общините и производствата - Европейски съвет за геотермална енергия
 • CommONEnergy - проект, който ще илюстрира как обществените сгради могат да намалят консумацията на енергия чрез инсталиране на фотоволтаични системи и такива за съхранение на енергия
 • Пасивни сграда: реална енергийна консумация, качество на въздуха и външни климатични условия - PU Europe
 • Как градският транспорт да отговори на очакванията на гражданите - Calypso Networks Association
 • Екологичните аспекти на градската архитектура и интегрирано планиране
 • Интелигентни градски центрове за събиране на данни с цел повишаване на енергийната ефективност - Engineering Ingegneria Informatica
 • Авангардна технология за обработка на димни газове
 • Нов пакет за кръгова икономика – какви конкретни мерки се предвиждат? – Европейска комисия
 • Стратегически документи за управлението на отпадъците в България - Министерство на околната среда и водите
 • Цялостна иновативна екосистема за оползотворяване на пластмасовите отпадъци и др.


Програма на Конференция енергийна ефективност и зелена енергия /линк/

Програма на Конференция Интелигентни градове
Програма Конференция управление на отпадъците /линк/
Регистрация*

Паралелните изложения ще представят системи за производство на екологична енергия, изолационни покриви и стени, интелигентна система за управление на уличното осветление, решения за сградна автоматизация, оборудване за рециклиране на различни видове отпадъци, съдове за разделно събиране на отпадъци, комунални превозни средства и др.

Регистрация посещение

Брошура
www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo