Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

инж. д-р Вацлав Шевъл 
катедра "Метални строителни материали", Технопарк Кралупи, Чехия


2016 г.  - до момента - Технопарк Кралупи на Университета за химически технологии в Прага,
Ръководител проекти, старши научен сътрудник

Сфера на дейност: корозия в нефтената и газовата промишленост, корозионни тестове, метални и органични покрития, водородно третиране на стомани с висока якост

2014  - 2015 - ÚJV Řež, a.s. (Институт за ядрени изследвания) – ефект на облъчване на механичните и корозионни свойства на металите, корозия в енергетиката, якост на счупване

11/2009 - 9/2014  - UCT Прага, докторант, изследователска дейност - съвременни материали за топлообменници за енергетиката, корозия на високолегирани стомани, устойчиви на приплъзване
Участие в 9 изследователски проекта
 Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт

Корозията е фундаментален механизъм, нанасящ големи вреди в тръбопроводите за суров нефт и резервоарите за съхранение. Ако не се контролира внимателно, корозията може да доведе до разливане на нефт, замърсяване на почвата и възможна експлозия. Следователно, поради естествената агресивност на суровия петрол, тръбопроводите от въглеродна стомана трябва да се сменят на всеки десет години.

Целта на нашето изследване беше да се определят основните корозионни фактори. Въз основа на оперативните данни, корозията в тръбите е силно локализирана и се ускорява във времето. Въз основа на литературния преглед бяха предложени четири основни корозионни механизми - еднородна корозия, при която локализацията се причинява от други фактори; корозия с натрупване ; корозия, причинена от газове (CO2, H2S) и микробиално индуцирана корозия (MIC).

В експерименталната част, сместа масло-вода се анализира, за да се определи нейната агресивност. Видът на повредите се оценява върху сегменти на тръбите чрез визуална оценка и металография. Химическият и фазов състав на твърдите слоеве на вътрешната повърхност се изследва чрез XRF, XRD, FTIR и ICP-EOS. Бактериите се анализират чрез qCPR.

Заключението е, че натрупващата се корозия е ключов феномен, но други фактори, като наличието на вода също оказват силен ефект.
 Покрития от метална сплав върху стомана

Цинковите покрития са едни от стандартните средства за защита на стоманата при атмосферни условия. Ефективността на тези покрития може да бъде подобрена чрез легиране - добавянето на други елементи, които подобряват защитната способност по различни начини. Цинково/алуминиевите покрития (galfan, galvalum) се използват от няколко десетилетия с добри резултати. Модерните, предлагани в търговската мрежа, сплави са Zn-Mg и Zn-Al-Mg (magnelis, magizinc, ZAM и др.).

Експерименталните данни показват, че механизмът за подобряване на характеристиките включва краткотрайна защита чрез продукти на основата на магнезий, което дава повече време за формиране на по-стабилна защита от корозия чрез цинка и алуминия. Цялостното подобрение степента на корозия може да стигне до 80%. Независимо от това, трябва да се имат предвид специфични проблеми, като корозионна защита при разкъсване и разслояване на боята.

По-нататъшно подобрение може да бъде направено чрез използване на други сплавни елементи като Si, Cr, Mn и други. Тези покрития все още не са достъпни в търговската мрежа (или малко достъпни), тъй като все още съществуват няколко предизвикателства - главно производствените въпроси, свързани с металургията на тази сплав и проблемите, произтичащи от утаяването на нежелани фази в микроструктурата.
 

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори:


Официални мeдийни партньори: