Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

­­­­­­­Дуалното обучение осигурява квалифицирани кадри за индустрията


Интервю с г-жа Красимира Димитрова, Германо-Българска индустриално-търговска камара

Г-жо Димитрова, какво Ви накара да вземете участие в международния форум „БЕЗ аварии“?

Като първи по рода си форум в България ще даде много добра възможност за изграждане на нетуъркинг с представители на различни индустриални сектори.

Какво ще представите?
Актуални проекти, по които ГБИТК работи в сферата на дуално обучение, както и проект за обучение на енергийни скаути.

Разкажете ни повече за ползите от дуалното обучение? Къде в света има въведено такова?
Ползите за фирмите са в прякото въздействие върху съдържанието и организацията на обучението, както и осигуряване на квалифицирани кадри. От друга страна, обучаващите се получават солидна основа за своето по-нататъшното кариерно развитие. Това е един естествен начин да се осъществи връзка между образованието и бизнеса и същевременно да се търси решение за покриване на необходимостта от кадри. Ние взаимстваме от опита на Германия.

Кои компании в България към момента имат интерес към дуалното обучение?
В момента работим с „АББ България“, „EVN България“, „MTG-Dolphin“, „Keppel FELS Baltech“.

 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: