Джон Лагоянис

Начало > Джон Лагоянис

2017-02-10 09:59:06

Джон Лагоянис, старши продуктов маркетинг инженер, Интраком Телеком
 Йоаннис Лагогяннис е инженер по индустриална електроника с 23-годишен опит в областта на индустриалната автоматизация, телекомуникациите и решенията за сигурност.
Той започва работа като инженер по изграждане на мрежи във Vodafone Гърция през 1997 г., като  основната му отговорност е правилното разширяване и поддържане на мобилната и преносна мрежа.

През 2008 г. той се присъединява към Siemens Гърция като Инспектор мрежи за достъп и преносни системи, част от звеното „Инфраструктура & Градска стопанска дейност“, с отговорности, свързани с работата по проекти за разработването на решения за градска индустриализация и проекта C4I. През 2009 г. той ръководи гръцкия проект GSM-R, който е за изграждане на специализирана GSM базирана мрежа, конструирана изключително за държавния жп оператор, с над 105 базови станции и 1800 км положени оптични кабели.

През 2015 г. той се присъединява към Intracom -Telecom Гърция като Старши продуктов маркетинг инженер. В това си качество, той предоставя инженерни услуги  по дейностите, свързани с техническото и  предпродажбеното обслужване, а също и с продуктовия дизайн, за намиране на решения за интелигентите градове – за тяхната критична инфраструктура, физическа сигурност и интернет базирани решения
 Изграждане и оркестриране на Умни градове

Интелигентните градове предлагат изключителни стандарти за високо качество на живот, както на гражданите, така и на посетителите, като се възползват максимално от цифровите технологии за управление на градските ресурси по най-ефикасния и ефективен начин. Презентацията ще се фокусира основно върху факторите, които са от ключово значение за Интелигентните градове:

Интелигентно осветление с Интелигентни услуги: Чрез замяната на конвенционалните крушки за  осветление със светодиодни /LED/ елементи и съчетавайки в една и съща осветителна инфраструктура уличното осветление с възможности за комуникация и наблюдение, градските власти не само драстично намаляват потреблението на електроенергия и цялостните оперативни разходи на града, но също така, генерират и приходи за финансиране на преустройството и модернизацията на критичната градска инфраструктура.

Контрол на движението: Модерни устройства с функция за преброяване, подпомагани от ултразвукови сензори, могат да откриват и преброяват в реално време преминаващите автомобили. Ситуациите на задръстване могат да се предвиждат или прогнозират и могат да бъдат задействани коригиращи действия на базата на направения анализ.

Интелигентен Паркинг: Стратегически разположени ултразвукови сензори, поставени в избрани осветителни стълбове, установяват наличието на автомобили, паркирани в наблюдаваните градски райони на Интелигентните градове, в реално време. Централизирано наблюдавана Географска информационна система визуализира заетите и свободните места за паркиране, с цел да се информират гражданите за наличните места за паркиране, както и органите на властта, за потенциални нарушения при паркиране.

Управление на отпадъците: Интелигентни сензори за управление на отпадъците са поставени във всяка кофа за  отпадъци, за да сигнализират градските власти да събират и изхвърлят всекидневно отпадъците.

Интелигентно измерване: За постигане на енергиен мениджмънт, една от основните цели на концепцията за Интелигентни градове, се изисква електромерите да имат функции, които надхвърлят само измерването на произведената и консумираната енергия. Като интелигентни центрове, интелигентните измервателни уреди също така управляват и енергоинтензивността на сградата; интегрират отчетените данни за консумацията на вода и газ и предлагат мониторинг и контрол за по-разумно потребление.
 

 

 

 

 

 

 


 

Smart Cities (Интелигентни градове) - Конференция за Югоизточна Европа
Smart Cities е единственото събитие у нас във формат „изложение – конференция“. Има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат градовете ни в по-екологични и ефективни системи.
Начална дата на събитието:Вторник Март 07, 10:00
Крайна дата :Вторник Март 07, 10:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
25 EUR
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.


 

Издание 2017

Под патронажа на:

 

Официален медиен партньор 2017:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании:

ViaExpo