Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Джулиет Нюсън

2017-01-31 10:03:51

Джулиет Нюсън,  Международната геотермална асоциация
 Джулиет Нюсън е участвала в много дейности от различните аспекти на геотермалната индустрия, включително геология, картографиране на характерните за наличието на геотермални води повърхности, мониторинг и моделиране, симулации на резервоари и сондажи, геоложко моделиране и оценка на ресурсите.

Независимо от тази своя дейност, тя  е напълно убедена, че образованието е ключът за постигане на напредък, както в социален, така и в технологичен план,  и това винаги я кара да поддържа силни връзки с академичната общност.
На по-ранен етап тя получава образование по енергетика във висше учебно заведение в Нова Зеландия, а в международен план има придобит опит чрез Международната асоциация за геотермална енергия, и най-наскоро – в Исландия.

През ноември 2016 г. Джулиет заема позицията  Директор на Исландското училище за енергетика към Университета в Рейкявик, Исландия. Преди това, от 2011 г. насам, тя е работила като инженер по моделиране на геотермални резервоари в Contact Energy Ltd, през което време работи в тясно сътрудничество с изследователи на моделиране на резервоари от Университета в Оукланд.

От 2007 до 2011 г. тя е сред организаторите, инициирали Следдипломното сертифициране по технология на геотермалната енергия в Университета в Оукланд, Нова Зеландия.
Ръководила е и е провела много други курсове за геотермална енергия, включително и кратки курсове за Световния Геотермален конгрес през 2015 г. на Международната Геотермална Асоциация.

Също така, Джулиет работи в сферата на международната геотермална индустрия като член на Управителния съвет на Международната асоциация за геотермална енергия, където е Председател на Комисията по образованието от 2010 до 2013 г. За периода 2013-2016 г. тя изпълнява длъжността Президент на Борда на Асоциацията. През това време тя развива интерес към по-широката тема на международния преход към възобновяема енергия и как това може да бъде улеснено чрез включване на сектора на висшето образование.

Джулиет счита, че за нея е привилегия да може да  дава  възможност на хората да увеличават своите знания и лични перспективи чрез обучение. Тя предпочита тясно сътрудничество с индустриалците, за да се намират иновативни решения за посрещането на  нуждите на стопанските отрасли и социални нужди.

 

 

 

 


 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: