Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014

2013-12-19 11:23:01

EBIOSS Energy, Омния Контракторс  и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 

Ако си зададем въпроса кои са факторите, които оказват най-голямо въздействие върху динамиката в глобалната енергийна система – отговорът несъмнено ще бъде климатичните промени.

 

Все повече държави прилагат иновативни технологии за усвояване на възобновяемата енергия и намаляване на енергийното потребление, разнообразяват своя енергиен микс с цел постигане на по-висока сигурност и устойчивост на енергетиката.

 

Според доклад на Световния енергиен съвет, включващ 129 държави, България заема 108-мо място по отношение на енергийна ефективност и възобновяема енергия, 77-мо място по критерий цена.

 

Два месеца ни делят от началото на ежегодното изложение и форум  "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" и "Интелигентни градове" за Югоизточна Европа (5-7 март, София). Събитието е партньор на  “Нека изградим свят, който ни харесва!” - кампания на Кони Хедегор, европейски комисар по въпросите на климата, и ще насърчи инвестициите в регионалните икономики.
 

В последния брой на електронния ни бюлетин за 2013 г. ще Ви запознаем с актуални новини за изявата:

 

●„Преосмисляне на идеята за централно отопление и охлаждане в Европа“ - семинар, организиран в сътрудничество с Euroheat & Power
● EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър се присъединиха към изложбата

● Представяне на нашия медиен партньор International Alternative Investment Review (IAI Review)

 


 

Бихме искали да използваме случая да Ви пожелаем една вълшебна Коледа и Нова Година, изпълнена със здраве, късмет и професионални успехи!

Надяваме се да имаме възможност да работим заедно през 2014 г. за едно по-чисто бъдеще!

 

От екипа на Виа Експо

 

Описание: Описание: http://img.ymlp.com/phmt_ViaExpoLogo100100.gif

 T  +359 32 512 900, 960 011  E office@viaexpo.com   W  www.viaexpo.com


 


 

 

Преосмисляне на идеята за централизираното отопление и охлаждане в Европа

 

На 6-ти март 2014 в София европейската асоциация  Euroheat & Power ще организира специален семинар,посветен на новостите в централизираното отопление и охлаждане в Европа. Чрез навлизането на новите добри практики и технологии централизираното отопление и охлаждане ще бъде гръбнакът на интелигентните градове до 2030 г. Това може да стане с активното участие на общините.

 

Топлинната енергия играе най-важна роля в европейското потребление на енергия. Отоплението представлява най-голямото крайно потребление на енергия в Европа - около 50% от общото потребление. Охлаждането е от решаващо значение за правилното функциониране на компютри и производственото оборудване, както и за промишлените процеси. Днес 40% от търговските и обществени сгради в Европа са с охладителни системи и търсенето им ще се увеличи значително.

 

Днес охлаждането се извършва от индивидуални електрически уреди, а отоплението се осигурява предимно от изкопаеми горива. Техният голям дял създава проблеми, касаещи високите цени за внос, по-ниска сигурност на доставките, емисии на въглероден двуокис и увеличаване на разходите за отопление. Централизираното отопление и охлаждане решава тези проблеми, като използва отпадна топлина или възобновяема енергия от децентрализираните енергийни системи и по този начин се заменят изкопаемите горива за отопление.  До 2020 г. се очаква по-добро използване на местните ресурси - например биомаса и отпадъци, както и отпадна топлинна енергия. Така топлофикационните и охладителни мрежи ще станат по-ефективни по отношение използването на нови ресурси.


 


 

 

 

 

EBIOSS Energy е изградена като холдингова структура за управление на компании, които реализират проекти за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Стратегическото предимство на холдинга се определя от трите бизнес направления, осигуряващи пълен затворен цикъл на оползотворяването на отпадъците:

 

● Създаване на стойност от отпадъци - експертиза за оползотворяване на отпадъци чрез анализ на състава им

 

● Технология за производство на енергия, проектиране, изграждане и поддръжка на електрически централи: инсталации за когенерация; електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса; микрокогенерационни инсталации.

 

Инсталираните мощности варират от няколко 500kWe/h  до над 10 MWe/h.

 

● Развитие и експлоатация на електрически централи
 

Акциите на EBIOSS Energyсе търгуват успешно на Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

 


 

 

Филтър е част от група европейски фирми, работещи в енергийниясектор. Тяхната основна дейност е предоставяне на решения за производство на ефективна енергия – топлинна и електрическа,както за индустрията, така и за обществения сектор. Те предлагат предпроектни проучвания, работно проектиране, доставка на оборудване,инсталация, пуск, поддръжка и сервиз.

 

Основни партньори на Филтър са GE Jenbacher (Австрия), водещ производител на газови двигатели; Autoflame (Англия), специализиран в системи за автоматизация на горивнияпроцес при производството на пара и топла вода;  SPX Marley, световен производител на охладителни съоръжения за отнемане на топлина при индустриални инсталации или обществени обекти.

 

Филтър ще акцентира в своето представяне по време на изложението за ЕЕ & ВЕ върху когенерационните инсталации, които са доста актуални в момента. Те работят на биогазове от различни отпадъчни суровини - животински и растителни отпадъци, дървесни отпадъци, сметищни газове, газове от отпадни води и др.


 


 

 

Дейността на Омния Контракторс е насочена в консултиране, проектиране, изграждане и ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични и вентилационни, ВиК и електроинсталации.

Фирмата предлага високоефективни възобновяеми енергийни системи, както и реализация на концепцията „Умна къща“, в която всички системи се интегрират в една, отдалечен контрол, известяване за серия от състояния и сценарии от събития.

Фирмата е ексклузивен партньор на OCHSNER – с 30 години опит и над  100 000 инсталирани съоръжения. Тя е една от първите в Европа, стартирала производство на промишлени термопомпи, спечелила значителен дял на пазара за отоплителни и климатични технологии в Австрия, Германия и Източна Европа.  Разработва и специални модели за пасивни сгради. OCHSNER е първият производител, получил печата за одобрение по програмата D-A-CH (Германия, Австрия, Швейцария) и печата за одобрение на EHPA за термопомпи за отопление.


 


 

 

IAIR е международна медия, която набира все по-голяма популярност. Основните теми на изданието са свързани с икономическите предизвикателства, устойчивото развитие, финансовата и правната сфера и др. Списанието се разпространява по време на събития, провеждащи се във всички краища на света, както и е налично в Amazon. То има и приложение за iPhone, IPAD и Android.

 

Авторитетът на IAIR и IAIREVIEW.org (www.iaireview.org) се дължи на сътрудничеството на журналисти, които работят в над 50 страни по целия свят, и публикуват задълбочени анализи и статии. Сред тях са политици и нобелови лауреати като Joseph E. Stiglitz, Nouriel Roubini, Michal Spence, Laura Tyson, Yu Yongding и др.

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: