EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014

Покажи Страниците
2013-12-19 11:23:01

EBIOSS Energy, Омния Контракторс  и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 

Ако си зададем въпроса кои са факторите, които оказват най-голямо въздействие върху динамиката в глобалната енергийна система – отговорът несъмнено ще бъде климатичните промени.

 

Все повече държави прилагат иновативни технологии за усвояване на възобновяемата енергия и намаляване на енергийното потребление, разнообразяват своя енергиен микс с цел постигане на по-висока сигурност и устойчивост на енергетиката.

 

Според доклад на Световния енергиен съвет, включващ 129 държави, България заема 108-мо място по отношение на енергийна ефективност и възобновяема енергия, 77-мо място по критерий цена.

 

Два месеца ни делят от началото на ежегодното изложение и форум  "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" и "Интелигентни градове" за Югоизточна Европа (5-7 март, София). Събитието е партньор на  “Нека изградим свят, който ни харесва!” - кампания на Кони Хедегор, европейски комисар по въпросите на климата, и ще насърчи инвестициите в регионалните икономики.
 

В последния брой на електронния ни бюлетин за 2013 г. ще Ви запознаем с актуални новини за изявата:

 

●„Преосмисляне на идеята за централно отопление и охлаждане в Европа“ - семинар, организиран в сътрудничество с Euroheat & Power
● EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър се присъединиха към изложбата

● Представяне на нашия медиен партньор International Alternative Investment Review (IAI Review)

 


 

Бихме искали да използваме случая да Ви пожелаем една вълшебна Коледа и Нова Година, изпълнена със здраве, късмет и професионални успехи!

Надяваме се да имаме възможност да работим заедно през 2014 г. за едно по-чисто бъдеще!

 

От екипа на Виа Експо

 

Описание: Описание: http://img.ymlp.com/phmt_ViaExpoLogo100100.gif

 T  +359 32 512 900, 960 011  E office@viaexpo.com   W  www.viaexpo.com


 


 

 

Преосмисляне на идеята за централизираното отопление и охлаждане в Европа

 

На 6-ти март 2014 в София европейската асоциация  Euroheat & Power ще организира специален семинар,посветен на новостите в централизираното отопление и охлаждане в Европа. Чрез навлизането на новите добри практики и технологии централизираното отопление и охлаждане ще бъде гръбнакът на интелигентните градове до 2030 г. Това може да стане с активното участие на общините.

 

Топлинната енергия играе най-важна роля в европейското потребление на енергия. Отоплението представлява най-голямото крайно потребление на енергия в Европа - около 50% от общото потребление. Охлаждането е от решаващо значение за правилното функциониране на компютри и производственото оборудване, както и за промишлените процеси. Днес 40% от търговските и обществени сгради в Европа са с охладителни системи и търсенето им ще се увеличи значително.

 

Днес охлаждането се извършва от индивидуални електрически уреди, а отоплението се осигурява предимно от изкопаеми горива. Техният голям дял създава проблеми, касаещи високите цени за внос, по-ниска сигурност на доставките, емисии на въглероден двуокис и увеличаване на разходите за отопление. Централизираното отопление и охлаждане решава тези проблеми, като използва отпадна топлина или възобновяема енергия от децентрализираните енергийни системи и по този начин се заменят изкопаемите горива за отопление.  До 2020 г. се очаква по-добро използване на местните ресурси - например биомаса и отпадъци, както и отпадна топлинна енергия. Така топлофикационните и охладителни мрежи ще станат по-ефективни по отношение използването на нови ресурси.


 


 

 

 

 

EBIOSS Energy е изградена като холдингова структура за управление на компании, които реализират проекти за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Стратегическото предимство на холдинга се определя от трите бизнес направления, осигуряващи пълен затворен цикъл на оползотворяването на отпадъците:

 

● Създаване на стойност от отпадъци - експертиза за оползотворяване на отпадъци чрез анализ на състава им

 

● Технология за производство на енергия, проектиране, изграждане и поддръжка на електрически централи: инсталации за когенерация; електроцентрали за интегрирана газификация на биомаса; микрокогенерационни инсталации.

 

Инсталираните мощности варират от няколко 500kWe/h  до над 10 MWe/h.

 

● Развитие и експлоатация на електрически централи
 

Акциите на EBIOSS Energyсе търгуват успешно на Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

 


 

 

Филтър е част от група европейски фирми, работещи в енергийниясектор. Тяхната основна дейност е предоставяне на решения за производство на ефективна енергия – топлинна и електрическа,както за индустрията, така и за обществения сектор. Те предлагат предпроектни проучвания, работно проектиране, доставка на оборудване,инсталация, пуск, поддръжка и сервиз.

 

Основни партньори на Филтър са GE Jenbacher (Австрия), водещ производител на газови двигатели; Autoflame (Англия), специализиран в системи за автоматизация на горивнияпроцес при производството на пара и топла вода;  SPX Marley, световен производител на охладителни съоръжения за отнемане на топлина при индустриални инсталации или обществени обекти.

 

Филтър ще акцентира в своето представяне по време на изложението за ЕЕ & ВЕ върху когенерационните инсталации, които са доста актуални в момента. Те работят на биогазове от различни отпадъчни суровини - животински и растителни отпадъци, дървесни отпадъци, сметищни газове, газове от отпадни води и др.


 


 

 

Дейността на Омния Контракторс е насочена в консултиране, проектиране, изграждане и ремонт и поддръжка на отоплителни, климатични и вентилационни, ВиК и електроинсталации.

Фирмата предлага високоефективни възобновяеми енергийни системи, както и реализация на концепцията „Умна къща“, в която всички системи се интегрират в една, отдалечен контрол, известяване за серия от състояния и сценарии от събития.

Фирмата е ексклузивен партньор на OCHSNER – с 30 години опит и над  100 000 инсталирани съоръжения. Тя е една от първите в Европа, стартирала производство на промишлени термопомпи, спечелила значителен дял на пазара за отоплителни и климатични технологии в Австрия, Германия и Източна Европа.  Разработва и специални модели за пасивни сгради. OCHSNER е първият производител, получил печата за одобрение по програмата D-A-CH (Германия, Австрия, Швейцария) и печата за одобрение на EHPA за термопомпи за отопление.


 


 

 

IAIR е международна медия, която набира все по-голяма популярност. Основните теми на изданието са свързани с икономическите предизвикателства, устойчивото развитие, финансовата и правната сфера и др. Списанието се разпространява по време на събития, провеждащи се във всички краища на света, както и е налично в Amazon. То има и приложение за iPhone, IPAD и Android.

 

Авторитетът на IAIR и IAIREVIEW.org (www.iaireview.org) се дължи на сътрудничеството на журналисти, които работят в над 50 страни по целия свят, и публикуват задълбочени анализи и статии. Сред тях са политици и нобелови лауреати като Joseph E. Stiglitz, Nouriel Roubini, Michal Spence, Laura Tyson, Yu Yongding и др.

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo