Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

2015-03-12 14:16:13

 

Информация за медиите
12-ти март, СофияНуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

Градове с по-чист въздух, с трафик без задръствания, със сгради, които спестяват и произвеждат енергия, депа без отпадъци. Кои са съвременните решения, които ни карат да бъдем по-отговорни към природата и себе си? Променящият се климат и изчерпването на ресурсите са ясно послание към гражданите, бизнеса и институциите за необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие във всички области.

На 11-ти март стартираха тридневните ежегодни изложения и конференции за Югоизточна Европа със следните тематични акценти: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата е едно много навременно събитие в контекста на новия програмен период и необходимостта от достъп до знания и напреднали технологии, споделят организаторите от Виа Експо. „Впечатляващ е интересът към нашия пазар – 46 % от изложителите са чуждестранни компании от 18 държави, знак за  реализиране на нови зелени проекти“, допълва изпълнителният директор Майя Кръстева.
Тази година се отличават Австрийският павилион, Италианското и Норвежко участие.

На официалната церемония по откриването Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, подчерта значението на ресурсната ефективност в производството за постигане на  кръгова икономика. Посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер направи кратък преглед на австрийските постижeния и изтъкна, че австрийският опит би помогнал на страната ни  по пътя й към устойчивото развитие. Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, напомни, че съществува и друг аспект на устойчивостта – доколко подготвена е дадена страна да посрещне неочаквани и катастрофални събития – и сподели, че мисията на Институцията е да работи за защита на най-уязвимите групи. На пресконференцията Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, и арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България, поставиха фокус върху ролята на информационните и комуникационни технологии, екологичния дизайн и синьо-зелената инфраструктура за превръщането на градовете в интелигентни системи.


ИЗЛОЖЕНИЯТА

Иновациите навлизат все по-осезаемо в градовете и сградите. В рамките на „Smart Cities“ се показват професионални и интериорни осветителни тела, енергоспестяващо осветление, уреди за отопление, вентилация и климатизация, интелигентни електромери, устройства за вграждане в LED осветители и различни видове разходомери, комуникационно оборудване. За първи път се демонстрира лесен и забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.  
Renault Twizy е изключително популярен мини електроавтомобил в Европа с две места – опростен, без прозорци, евтин вариант за придвижване в тесните градски пространства. Вече е наличен и в България от 2014 г.  Зарежда се от обикновен битов контакт.

Голямата бизнес група ETRA разполага с широка гама от решения в следните сфери: улично движение, транспорт, паркиране, контрол на достъпа, осветление, енергийна ефективност и телекомуникации.

Акцент е участието на израелската фирма Alvarion. Тя разработва end-to-end безжични решения, Wi-Fi решения, безжични Point-to-Point и Point-to-Multipoint технологии. Alvarion обслужва интелигентни градове, събития с висока плътност, клетъчни оператори, доставчици на интернет услуги, както и правителствени агенции и предприятия.
Дванайсет демо обекта и седемнайсет следващи града, между тях R2CITIES, DIRECTION, CITyFiED и REMOURBAN, осигуряващи партньорства и постижения в мащабни обновления и инициативи за интелигентни градове, се популяризират от CARTIF (Испания).
EverGlow  е един от световните лидери, специализирани в производството на системи и продукти с фотолуминисцентна насоченост.

Посетителите на “Save the Planet” имат възможност да видят оборудване за рециклиране  на електронна и електрическа скрап, пластмаса, изхабени гуми и др., за третиране на различни видове отпадъци. Контейнери за разделно събиране на смет, хидравлични преси за балиране, съдове за компостиране са разположени на територията на изложението. В рамките на Австрийския павилион се представят 11 компании.
Фирма Helector от Гърция предоставя вертикални решения в областта на управлението на отпадъците. Чрез модерни технологии като Herhof GmbH и Loock Biogas, тя произвежда SRF, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Патентованите технологии на Atzwanger (Италия) включват сортиране и преработка на отпадъчно гориво и компютъризирани съоръжения за компостиране на биотунели,  снабдени с биофилтри за ефективен контрол на миризмите.

Слънце, вятър, вода, топлината от земните недра – това са ключовите думи във възобновяемата енергия. Нараства популярността на биоенергията у нас. Изложението „ЕЕ и ВЕ“ показва утвърдени технологии за когенерации на биомаса, утилизация на отпадна топлина и производство на електроенергия от индустриални процеси. Фирми от България популяризират насаждението пауловния – отлична алтернатива за добив на дървесина и биомаса.

Сред продуктовите експонати има биогаз инсталации, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована инвестиция за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии, животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост. Molinari е производител на дробилки за алтернативни горива, пластмаси, каучук, мед, отпадъци и дървесина.

Българска компания показва турбина с уникално висока ефективност и работа в широк спектър на вятъра. Този дизайн е защитен от Българското и Европейско патентно право. Хермес Солар е производител на висококачествени фотоволтаични модули. Към портфолиото спадат стандартни поли- и монокристални фотоволтаични модули за соларни електроцентрали и сградна интеграция, както и нестандартни поръчкови модули. Друг продукт с иновативен отпечатък е слънчево-топлинна система с патентован опростен самонасочващ се механизъм за следене на слънцето и  доставки на топлинна енергия в интелигентни мрежи, представен от Солери.


КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Първият конферентен ден е посветен на темата за управлението на отпадъците и енергийната ефективност. В сътрудничество с две авторитетни структури – Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството и Европейската мрежа на специалистите по опазване на околната среда – се разискват въпроси, касаещи рециклиране на строителни отпадъци и основни предизвикателства пред участниците в строително-инвестиционните процеси. Хосе Бланко презентира белгийския опит в тази област – иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровините. Природата е идеален пример как би могла да функционира кръговата икономика. Сметищният газ – устойчиво депониране, концепции за надеждни електроцентрали за производство на енергия от отпадъци, анализ на цикъла на суровините, рециклиране на пластмасови отпадъци  – това са част от застъпените теми.
Десислава Йорданова от Министерство на регионалното развитие и благоустройството очерта стъпките на България за подобряване на жилищните сгради. Друг акцент е сесията „Строителни изолации“ – лекторите разгледаха ролята на избора на изолационни материали за фасади и покриви за реализиране на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия.

На 12-ти март ще се проведат конференциите „Smart Cities” и „Save the Life“. Гост-лектор е Лучано Лазари, Архитектурен съвет на Европа, Белгия, който ще говори за ролята на архитектурата за постигане на екологично и отговорно проектиране. Интерес ще предизвика презентацията на Даниела Барич от Calypso Networks Association, Хърватска за новите начини на таксуване в градския транспорт. Отново решения от България ще предложи Станимир Механджийски от Телелинк – електронни билетни системи, адаптивно управление на трафика и единна градска карта (city card) платформа. В рамките на конференцията “Save the Life” участват лектори от Япония, България, Великобритания, Швейцария и Италия, които ще представят добрите примери за подобряване на превенцията чрез подготовка на гражданите и използването на системи за ранно предупреждение, за повишаване на безопасността на градовете и др.


За повече информация:
www.viaexpo.com
 


Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • От депониране към рециклиране
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: