Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

ЕЕ и ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet - микс от възможности за печеливша инвестиция и за разширяване на бизнеса


Всеки бизнес, дом и община, селско стопанство се нуждае от иновации, които оптимизират разходите, повишават ефективността, осигуряват удобство.
Тазгодишните изложения на Виа Експо Smart Cities (интелигентни градове), ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Save the Planet (управление и рециклиране на отпадъци) ще демонстрират редица новости в периода 16-18 април, Зали 5 и 6, ИЕЦ, София. Водещи компании от 14 държави ще запознаят посетителите с ползите от нова инвестиция. Част от тях предлагат дистрибуция – търсят бизнес партньори за Югоизточна Европа. Регистрирайте се на www.viaexpo.com за безплатно посещение.Впечатляващи са възможностите на компактни и високофункционални системи за интелигентни градове
Изложителите на Smart Cities ще представят смарт решения за управление на подсистемите в един дом или сграда. Един клик може да реализира икономия на енергия, да направи живота ни по-комфортен и сигурен. Български фирми разработват решения за сградна автоматизация на високо ниво – регулиране на осветлението според настроението и нуждите, дистанционен и индивидуален контрол на отоплението и вентилацията, управление на домашните уреди чрез дигитално въвеждани или гласови команди.

Производител ще покаже LED лампи, прожектори, осветителни тела, сензори за движение, които спестяват над 20% енергия.

Сред акцентите ще бъдат автоматизирани системи за енергиен мониторинг и мениджмънт. Те обхващат всички енергоносители в сградата и са изключително практични разработки, изградени на модулен принцип с възможност да се разширяват с минимални разходи. Могат да се надграждат с подсистема за управление на осветлението, за управление на подаваната топлинна енергия и др.

Фирма от Гърция ще представи прецизно интегрирана интелигентна инфраструктура за предаване и съхранение на данни, приложения и услуги, която позволява на общини, доставчици на услуги, предприятия да реализират визията на Smart City. Решенията, които се включват в тази система са: Wi-Fi либерализация, облачни услуги, умно осветление и измерване, мониторинг на шума и трафика, е-здравеопазване.

Като продуктова премиера се определя иновация на румънска компания за ранно предупреждение от земетресения, пожари и др., както и решения за ограничаване на влиянието на електромагнитния смог, радоновия газ в сградите.
Посетителите ще се запознаят с нови модели концентратори за индустриална автоматизация с изключително малки размери, но висока функционалност.

Мобилна лаборатория ще демонстрира как да се измери качеството на въздуха във всяка една точка и концентрациите на основните замърсители.

Енергия – как да пестим и произвеждаме?
Технологиите за производство на енергия стават все по-усъвършенствани. Фокусът тази година на ЕЕ и ВЕИ ще бъде върху системи за когенерация, термопомпи, биогаз инсталации, пелетиращи машини, соларни панели, системи за енергийно оползотворяване на отпадъците, системи за микро и мини водноелектрически централи. Голям интерес се наблюдава към икономично оборудване за ОВК. Посетителите ще се запознаят с климатични системи, рекуператори, пелетни камини и бойлери на биомаса и др. Интерес ще предизвикат системи за пестене на енергия с приложение в хотелиерството, големи офис сгради и производства, инвестицията в които се изплаща в рамките на 4-5 години.

Иновациите превръщат отпадъците в нови ресурси
Водещ производител на машини за рециклиране ще популяризира шредери и гранулатори, които намаляват разхода на енергия с до 30% и превръщат различни отпадъци в нови суровини. За първи път изложител от Полша ще представи система за позициониране на превозни средства и за претегляне на отпадъци. Уеб базирано решение ще покаже как може да се увеличи количеството на рециклирани отпадъци с до 80% и да се намалят таксите за битови отпадъци. Внимание ще бъде отделено на новости в областта на рециклиране на строителни отпадъци. Сред продуктовите експонати ще бъдат компостери, сметосъбираща техника, контейнери за разделно събиране на отпадъците.

Интересна съпътстваща програма събира експерти и инвеститори за дебат
• “Зелени инвестиции в енергетиката” - форум на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество
• Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти за управление на отпадъци и кръгова икономика
• Конференция “Sofia Smart City Marketplace“ на Клъстер София град на знанието и др.

За повече информация: www.viaexpo.com.

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: