ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

EES International


ees International e едно от най-популярните онлайн издания за съхранение на електроенергия, обслужващо производители, разработчици на проекти и дистрибутори. Списанието предоставя актуална пазарна информация, новини и тенденции за сектора, както и популяризира нови решения в областта на възобновяемата енергия, електрическата мобилност, интелигентните сгради и др. Целевата аудитория обхваща Европа, Северна и Южна Америка и Азия.

За контакти:
www.ees-magazine.com