ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

EFESME и LIFT - Report станаха партньори на LiftBalkans

EFESME и LIFT - Report станаха партньори на LiftBalkans


През август 2012 г. Европейският институт по енергийните характеристики на сградите (BPIE) публикува за страните от Югоизточна Европа пътна карта за изграждането на сгради с почти нулево потребление на енергия (nZEB). Първият принцип е намаляването на енергийния товар върху сградите. Асансьорите, като неделима част от тях, също могат да бъдат включени в определението на nZEB, защото консумират 8-10% от електроенергията.

LiftBalkans е единственото специализирано изложение в България, посветено на асансьорни съоръжения, ескалатори, свързаните с тях компоненти и системи.

LiftBalkans ще бъде място за среща между специалисти и инвеститори, които работят в сферата на асансьорния бранш, инвестиции и предприемачество, строителство, архитектура, фасилити мениджмънт, електроника, държавна администрация и др.

Имаме удоволствието да ви представим част от нашите международни партньори.

За контакт: Анелия Каранова

T 032/512 899   E nelly@viaexpo.com   W www.viaexpo.com

Бързи линкове:

Изложението            Бюлетини - български ез.             Бюлетини англ. ез.   

Предварителна заявка

...............................................................................................................................

Какво е EFESME?

 

EFESME е създадена през април 2005 г. в Белгия и представлява Европейска федерация на национални асоциации, работещи във всички области на асансьорния бранш. EFESME е широка европейска инициатива, която представлява малки и средни предприятия. Днес EFESME включва 15 асоциации от 13 държави-членки на ЕС.

EFESME предоставя на европейските институции техническа и информационна подкрепа, като предлага цялостен поглед върху производството в сектора и развитието на нормативната база. Целта на EFESME е да бъде "силният глас" в сектора на асансьорната индустрия.

Основните дейности обхващат общи инициативи между членуващите организации: насърчаване на националните дебати по европейски въпроси; засилване на диалога с други европейски организации от асансьорната или свързаните с нея сектори в изготвянето на позиции по политически и технически въпроси. Друга съществена цел е да се обменя информация между членовете и техническия секретариат.

Кой може да се присъедини към EFESME? Всяка една Национална асоциация на малките и средни предприятия от европейското икономическо пространство, която е законно учредена и оперира в асансьорния сектор или в свързани с него дейности (те сe считат като пълноправни членовe), но също така и малки и средни предприятия от тази индустрия в ЕС, където националната агенция на МСП не е представена или където не участва в инициативи на EFESME (това са асоциирани членове).

www.efesme.org

..............................................................................................................................

 

Повече от 35 години техническото списание Lift-Report обслужва асансьорната индустрия и обхваща теми като ескалатори, хоризонтални движещи се пътеки, компоненти и системи, услуги.

Списанието излиза шест пъти в годината. Lift-Report предоставя актуална информация за специализирани конференции и изложения, публикува новости от сектора на своята интернет страница.

www.lift-report.com


..............................................................................................................................

Свързани новини:

С подкрепата на:

 

Основни медийни партньори:


 

Официален хотел: