Секция Интелигентни градове 8-мо Изложение за Югоизточна Европа 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

EIP-SCC Marketplace

2018-10-16 13:27:41 

За контакти:

matchmaking@eu-smartcities.eu 
Info@EU-SmartCities.EU
 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2019

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор:

 

ВИП компании: