ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Екология & Инфраструктурa

 

Екология & Инфраструктура е първото и единственото у нас двуезично българско списание за продукти и технологии за екология и инфраструктура. Излиза от началото на 2012 г. Списва се от специалистите, които от 17 години правят индустриалното списание на България – Инженеринг ревю. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация в следните тематични области:

• екологични проекти и програми
• технологии за предотвратяване на замърсяванията, опазване чистотата на въздуха, почвите и водите
• измерване, анализ и мониторинг на замърсяванията
• управление на водите
• пречистване на води и на въздух
• рециклиране на отпадъци
• енергия от отпадъци
• управление и преработка на отпадъци - битови, строителни, производствени и опасни
• екологични стандарти
• екологично производство
• екологична енергетика
• инфраструктура и екология: стратегическа, общинска, инженерна инфраструктура
• инфраструктурен инженеринг, строителство и поддръжка

 
Уебсайт: http://ecology-and-infrastructure.bg/ecology-abouteng.aspx

Под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

С медийната подкрепа:

 

Официален хотел: