Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София

2012-11-08 13:26:07

Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София


От 28-ми до 30-ти март София ще се превърне в зелената столица на Югоизточна Европа. По това време ще се проведе Форумът и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Виа Експо. Изявата ще събере инвеститори и експерти от региона, които ще имат възможността да се запознаят с най-добрите световни практики и видят на едно място изключително разнообразие от нови продукти.

ФОРУМЪТ

40 лектори от Европа, Азия и Америка ще направят презентации по актуални теми, свързани със законодателните, технологични и инвестиционни аспекти на зелената енергия. На 28-ми март делегатите ще дискутират въпроси за финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти- заеми и привлечен капитал. За първи път стартира конкурсът „Българска екообщина”, като в него се включиха редица общини. Представителите на местната власт ще обсъдят своите проблеми и решения на Кръгла маса. Енергийната ефективност ще бъде акцент през втория ден от изявата. Каква е новата европейска политика и регулаторните рамки, какво е състоянието и тенденциите на пазара и какви са възможностите на централизираното отопление и охлаждане – отговори ще дадат лектори от Европейската комисия, Световния алианс за децентрализирана енергия, Австрийската енергийна агенция и др.

PvXchange организира дискусионния форум „Фотоволтаиката – индустрия на кръстопът”. Според Георг Урбан, директор продажби за Югоизточна Европа, играчите на пазара трябва да се подготвят за динамични промени – консолидация и концентрация в сектора. В разискванията ще се включат компании SMA Solar, Sungrow Deutchland, Trina Solar и др.  Те ще засегнат въпросите за тенденциите в сектора, грид паритета и ролята на консуматорите в по-бързото възприемане на фотоволтаиката.  Специална сесия ще бъде посветена и на  биоенергията – нейният потенциал като източник на ресурси.  За доброто настроение на участниците ще се погрижат музиканти от Научния панаир от Норвегия, чиято музика е вдъхновена от природата.

ИЗЛОЖБАТА

В няколко зали и външни площи на ИЕЦ водещи компании ще представят системи за производство на възобновяема енергия от вятър, слънце, вода и биомаса. Сред тях са Canadian Solar, REC, JCS Solar, Csun, Global Wind Power, Solarezo, Алукьонигщал, Susinoil, Cink Hydro, Невен Зиг Солар, Sputnik Engineering International, Соларентърпрайз и мн. др. Решения за повишаване на енергийната ефективност ще видим от АББ, които намират широко приложение както в индустрията, така и в бита.

Fronius притежава богат опит и традиции в производството на соларна електроника. През 2010 г. фирмата е продала изделия с обща мощност от 1200 MW, което се равнява на тази на 1,2 атомни електроцентрали. Intra Lighting  от Словения ще покаже архитектурно осветление и осветителни системи. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с високоефективни и екологични отоплителни уреди. Електромобилността ще бъде също във фокуса на изявата – макет на соларен самолет ‘Solar Impulse’, електроскутери и електроавтомобили.  

За първи път в рамките на изложбата ще участват няколко международни проекта. EnergyWarden (EW) e седма рамкова програма за „Проектиране и решения за получаване на енергия в реално време в сградите“. Тя прави научни изследвания за разработване на инструменти за мониторинг и контрол на енергийните ресурси, включително възобновяеми енергийни източници в областта на строителството. Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие работи активно за популяризиране на разработени от германски експерти курсове за квалификация на соларни експерти - теория и практическо обучение в модерна мобилна соларна лаборатория. Интерес ще предизвика и Project ICON, чиято цел е поощряване на чуждестранното сътрудничество между Италия и Словения, като участниците в него планират да разширят своята дейност на Балканите.

План на изложбата

За повече информация: www.viaexpo.com

Виа Експо е член на:

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: