Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Експертни решения на Socomec за електрическа енергия, осветление и технологични процеси


DTS – „Цифрови преносни системи“ ще представи на „БЕЗ аварии“ системата DIGIWARE, патент на SOCOMEC. Тя прави оценка за качеството на електрозахранването и енергопотреблението. Използва се за обследване не само за енергийна ефективност, но и за защита от аварии чрез контрол в различни точки на електрозахранването в обекта, като процесите се записват и анализират. Системата е универсална, като тя може да наблюдава и анализира информация още и от цифрови датчици за потребление на газ, на вода и др.Възможностите на DIGIWARE ще бъдат демонстрирани на атрактивен демо ван.

В продължение на почти един век Socomec създава експертиза и предоставя иновативни решения, целящи постигане на оптимални характеристики на електрическите инсталации. Благодарение на широкия спектър от продукти, решения и услуги, които непрекъснато усъвършенства, компанията Socomec е доказан експерт в новите технологии, използвани за осигуряване на максимална надеждност на енергоснабдяването на критично важни обекти.Преобразуване на енергия
Осигуряване на достъпност и съхраняване на висококачествена електроенергия

Гамата устройства на Socomec, използвани за гарантиране на максимална степен на надеждност в критично важни обекти и съоръжения, включва:

- Статични източници на непрекъснато захранване (UPS) за високо качество на енергията без изкривявания и прекъсвания, които възникват в първичния източник на захранване;
- Превключване на високоефективни източници на захранване за прехвърляне на захранването към резервен източник;
- Постоянен мониторинг на електрооборудването за предотвратяване на повреди и за намаляване на оперативните загуби;
- Съхранение на енергия за осигуряване на правилната структура на енергопотреблението в сградите и за стабилизиране на електрическата мрежа.Комутация на захранването
Управление на електроенергията и защита на хора и съоръжения

Компанията Socomec присъства активно на пазара на промишленото комутационно оборудване още от основаването си през 1922 г. „Днес тя е безспорен лидер в областта на разпределителните устройства ниско напрежение, предоставяйки експертни решения“. Тези решения гарантират:

- Изолиране и изключване под напрежение в най-взискателните приложения на комутационната апаратура;
- Непрекъснато захранване на електрооборудването чрез ръчно дистанционно или автоматично превключване;
- Защита на хора и имущество чрез решения на основата на предпазители и други специални решения.Мониторинг на мощността
Управление на енергийната ефективност на сградите

Решенията на Socomec, от токовите сензори до широкия спектър от иновативни софтуерни пакети с възможности за разширяване, се разработват от експерти в областта на енергийната ефективност. „Те отговарят и на най-строгите изисквания на ръководителите и операторите на търговски, индустриални и административни сгради“. Съответствието е по отношение на:

- Измерване на енергопотреблението, идентифициране на източниците на прекомерно потребление и повишаване на информираността на обитателите за тяхното влияние;
- Ограничаване на реактивната електроенергия и избягване на свързаните с това тарифни санкции;
- Използване на оптимални тарифи, проверка на сметките за комунални услуги и точно разпределяне на разходите на електроенергия между потребителите;
- Мониторинг и откриване на повреди в изолацията.

Експертни услуги, извършвани от Socomec
Осигуряване на достъпна, безопасна и ефективна електроенергия

Socomec предлага широка гама допълнителни услуги за осигуряване надеждността и оптимизацията на оборудването на крайните потребители, включително:

- Профилактични и обслужващи дейности за намаляване на рисковете и повишаване на ефективността на работа;
- Измерване и анализ на широк спектър от електрически параметри с предоставяне на препоръки за подобряване качеството на електроенергията в обекта;
- Оптимизация на общите разходи по придобиване и поддръжка и безопасен преход при замяна на старо с ново поколение оборудване;
- Консултации и обучение от етапа на проектиране до крайния етап на покупка;
- Оценка на експлоатационните показатели на електрическата инсталация през целия жизнен цикъл на устройствата чрез анализ на данните, предавани от свързани устройства.
 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: