Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet" 2015. Интервю с Димитрис Граматас, ръководител на отдел „Строителство“.Вашият девиз е "Разработване на решения за едно по-зелено бъдеще". Бихте ли ни разказали накратко за дейностите Ви, свързани с управлението на отпадъците?

HELECTOR е поделението за управление на отпадъци на ELLACTOR Group, напълно интегрирана компания, способна да осигури вертикални решения в целия сектор. Основните услуги са насочени към строителство, осигуряване на необходимите технологии (know–how) и инвестиции. Приложенията им са тясно свързани с рециклиране, третиране на отпадъци и производство на енергия от отпадъци. HELECTOR предлага решения за едно по-зелено бъдеще в съответствие с европейската йерархия за управление на отпадъците.

Компанията разработва екологично чисти технологии и патенти чрез своите германски дъщерни фирми, насочени към превенция и намаляване количеството отпадъци, повторно използване, рециклиране, оползотворяване на енергията и депониране на отпадъците. Чрез третирането на биологични отпадъци с модерни технологии като тази на HERHOF GmbH и LOOCK BIOGAS се произвеждат горива, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Досега сме изградили 9 инсталации за механично третиране на биологични отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет 1.3 милиона тона, 15 инсталации за анаеробно разграждане с общ капацитет от почти 213 хил. тона и още 7 инсталации за третиране на биологични отпадъци са в процес на изграждане.

Резултатите от реализираните проекти към 2012 г. на HELECTOR, свързани с депониране, енергия от отпадъци, компостиране, сортиране и рециклиране, са:

- над 220 000 MWh годишно производство на енергия
- възстановяване на 45 000 тона материал за рециклиране годишно
- годишно производство на 200 хиляди тона от SRF (твърди възстановени горива) и RDF (модифицирано твърдо гориво).

По какви проекти работите в Югоизточна Европа в момента?

HELECTOR развива активна дейност в Германия (пазар с най-стриктните изисквания за опазване на околната среда), и е безспорен лидер в Гърция и Кипър. Корпоративната ни стратегия включва по-нататъшно разширяване на чуждите пазари. В момента HELECTOR изгражда две инсталации за механично-биологично третиране в Хърватия с общ капацитет от 190 000 тона годишно, има подписани договори в Русия (Санкт Петербург – първата инсталация за управление на отпадъци по проект за ПЧП), Йордания (проект за рехабилитация на депа и използването на биогаз) и Турция, като в същото време има присъствие и оферти за проекти в Словения, България и Литва.Чрез своята дейност HELECTOR третира над 600 хиляди тона твърди битови отпадъци (ТБО) годишно, като междувременно управлява съоръжения за отпадъци с годишен входящ капацитет от 2 милиона тона ТБО годишно, което спомага за обслужване нуждите за управление на отпадъците на повече от 5,5 милиона души.

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet" 2015. Какви цели си поставяте?

По време на изложението бихме искали да представим и да поставим акцент върху:
- огромния опит на HELECTOR в областта на управлението на отпадъци, придобит чрез осъществяването на голям брой проекти в Германия, Хърватия, Русия, България, Словения, Гърция, Турция, Кипър, Йордания и др.
- нашето кnow-how и индивидуалните решения, които предлагаме според изискванията на клиента, потребностите на региона, както и според състава на отпадъците.
- корпоративната ни етика, основана върху защита на околната среда и човешкото здраве.

Наша цел е и да изградим дълготрайни партньорства с местните власти и организации за управление на твърдите отпадъци.

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2021" :
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: