Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet

2015-01-09 12:58:59

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet" 2015. Интервю с Димитрис Граматас, ръководител на отдел „Строителство“.Вашият девиз е "Разработване на решения за едно по-зелено бъдеще". Бихте ли ни разказали накратко за дейностите Ви, свързани с управлението на отпадъците?

HELECTOR е поделението за управление на отпадъци на ELLACTOR Group, напълно интегрирана компания, способна да осигури вертикални решения в целия сектор. Основните услуги са насочени към строителство, осигуряване на необходимите технологии (know–how) и инвестиции. Приложенията им са тясно свързани с рециклиране, третиране на отпадъци и производство на енергия от отпадъци. HELECTOR предлага решения за едно по-зелено бъдеще в съответствие с европейската йерархия за управление на отпадъците.

Компанията разработва екологично чисти технологии и патенти чрез своите германски дъщерни фирми, насочени към превенция и намаляване количеството отпадъци, повторно използване, рециклиране, оползотворяване на енергията и депониране на отпадъците. Чрез третирането на биологични отпадъци с модерни технологии като тази на HERHOF GmbH и LOOCK BIOGAS се произвеждат горива, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Досега сме изградили 9 инсталации за механично третиране на биологични отпадъци, пречиствателни станции с общ капацитет 1.3 милиона тона, 15 инсталации за анаеробно разграждане с общ капацитет от почти 213 хил. тона и още 7 инсталации за третиране на биологични отпадъци са в процес на изграждане.

Резултатите от реализираните проекти към 2012 г. на HELECTOR, свързани с депониране, енергия от отпадъци, компостиране, сортиране и рециклиране, са:

- над 220 000 MWh годишно производство на енергия
- възстановяване на 45 000 тона материал за рециклиране годишно
- годишно производство на 200 хиляди тона от SRF (твърди възстановени горива) и RDF (модифицирано твърдо гориво).

По какви проекти работите в Югоизточна Европа в момента?

HELECTOR развива активна дейност в Германия (пазар с най-стриктните изисквания за опазване на околната среда), и е безспорен лидер в Гърция и Кипър. Корпоративната ни стратегия включва по-нататъшно разширяване на чуждите пазари. В момента HELECTOR изгражда две инсталации за механично-биологично третиране в Хърватия с общ капацитет от 190 000 тона годишно, има подписани договори в Русия (Санкт Петербург – първата инсталация за управление на отпадъци по проект за ПЧП), Йордания (проект за рехабилитация на депа и използването на биогаз) и Турция, като в същото време има присъствие и оферти за проекти в Словения, България и Литва.Чрез своята дейност HELECTOR третира над 600 хиляди тона твърди битови отпадъци (ТБО) годишно, като междувременно управлява съоръжения за отпадъци с годишен входящ капацитет от 2 милиона тона ТБО годишно, което спомага за обслужване нуждите за управление на отпадъците на повече от 5,5 милиона души.

HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet" 2015. Какви цели си поставяте?

По време на изложението бихме искали да представим и да поставим акцент върху:
- огромния опит на HELECTOR в областта на управлението на отпадъци, придобит чрез осъществяването на голям брой проекти в Германия, Хърватия, Русия, България, Словения, Гърция, Турция, Кипър, Йордания и др.
- нашето кnow-how и индивидуалните решения, които предлагаме според изискванията на клиента, потребностите на региона, както и според състава на отпадъците.
- корпоративната ни етика, основана върху защита на околната среда и човешкото здраве.

Наша цел е и да изградим дълготрайни партньорства с местните власти и организации за управление на твърдите отпадъци.

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: