Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018
Изложение интелигентни градове 27 – 29.03.2018

Елеонора Зоболи

Регистрация само онлайн до 22 март!


2018-02-02 13:37:46


"Технополис Груп", Консултант за Кампанията WATIFY
Елеонора Зоболи има специализация в областта на Европейската икономика, с акцент върху иновациите в сектора на услугите, предприемачеството, индустриалните политики, политиките за МСП и иновациите като цяло.
Елеонора е специалист по международни отношения и Европейска икономика. Тя се присъединява към екипа на "Технополис Груп" в Брюксел през февруари 2015 г., за да работи по Европейски проекти за обществени политики в областта на иновациите и индустриалните политики.
Като член на Групата тя участва в проекти като "Кумулативна оценка на разходите за свързаните с горското стопанство индустриални отрасли" (DG GROW), Обсерватория за бизнес иновации (DG GROW), Европейска обсерватория на клъстерите и Регионален мониторинг на иновациите (DG GROW).
Тя има напреднали умения за качествен и количествен анализ и оценка на Европейските политики, за планиране и изпълнение на проучвания, за анализ на входящи и изходящи данни, за управление на бази данни и развитие на бизнеса.
 


 

Кампанията Watify за модернизиране на европейската индустрия; безпилотни товарни летателни средства, възможности за участие  на институциите и бизнеса.

Резюме на презентацията:

Презентацията ще представи кампанията Watify за модернизация на промишлеността, провеждана от Европейската комисия. Тя ще разгледа и обясни основните дейности, провеждани от кампанията (примери за постигнат успех, прояви за установяване на контакти и намиране на партньори, събития за повишаване на осведомеността) и ще предложи различни начини за включване както на институционални, така и на бизнес участници.
Презентацията също така ще представи и разясни уебсайта, така че участниците да могат да се включат по-лесно в кампанията.
Представянето ще включи и пример за успеха на компания, която е приложила някаква КБТ технология (ключова базова технология) и е променила начина на правене на бизнес в условията на интелигентните градове.
Ще има време и за въпроси от страна на участниците. 

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: