Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Енерджи Ревю


 

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ - БЪЛГАРСКОТО TEХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Енерджи ревю е българското списание за продукти и технологии за енергетиката. Излиза от началото на 2010 г. Списва се от специалистите, които от 18 години правят индустриалното списание на България – Инженеринг ревю. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация от областите:

Енергийна ефективност
Топлоенергетика
Електроенергетика
ВЕИ енергетика
Ядрена енергетика
Газификация, въглища, нефт

Водещо редакционно съдържание

• технически статии и студии
• пазарни проучвания и анализи
• технически и технологични новини
• пазарни и браншови материали

Технически данни
Печатно и електронно списание (http://energy-review.bg/)

• формат 205х290 mm
• луксозна хромова хартия
• тираж 5000 броя
• HTML и pdf електронна версия
• интерактивни онлайн версии, оптимизирани за PC/MAC, таблети и смартфони
• e-нюзлетър със съдържанието на броя

Периодичност
ШЕСТ броя годишно. Постоянен канал за онлайн браншова информация.

Целева читателска аудитория
Специализираното техническо списание за енергетика Енерджи Ревю се разпространява безплатно до:
Всички нива на мениджмънт и технически мениджмънт, инвеститори, специалисти, консултанти и експерти в:

• добив • производство • пренос • транзит • съхранение • управление • разпределяне • продажба/изкупуване на енергийни източници – газ, нефт, въглища, електричество, топлоенергия, енергия от възобновяеми енергийни източници

Разпространението на Енерджи Ревю покрива следните сектори в енергетиката:
• Въгледобив • Газов сектор • Електроенергетика • Нефтопреработка
• Топлоенергетика и топлоснабдяване • Възобновяеми енергийни източници
• Енергийна ефективност

Разпространението на специализираното техническо списание за енергетика Енерджи Ревю обхваща и:

• Фондове, структури, държавна администрация • Регионални енергийни структури • Енергийно строителство • Индустриални производства • Проектантски, монтажни, инженерингови фирми и фирми за поддръжка, работещи в областта на енергетиката • Научна общност в областта на енергетиката
 

http://energy-review.bg/

 

 

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: