Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

energetskiportal.rs

2018-03-12 07:14:55Специализирана медия за устойчива енергия, която ежедневно публикува най-важните новини и информация. Аудиторията обхваща инвеститори и специалисти, работещи в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност в транспорта и сградния фонд.

energetskiportal.rs


Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медия партньор:


Официален хотел:

ВИП компания: