energetskiportal.rs

2018-03-12 07:14:55Специализирана медия за устойчива енергия, която ежедневно публикува най-важните новини и информация. Аудиторията обхваща инвеститори и специалисти, работещи в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност в транспорта и сградния фонд.

energetskiportal.rs


Свързани новини: