Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube

ElectriQube  -  Система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия

Интервю с г-н Петър Нелков, управител на фирма Devision, създатели на ElectriQube. Фирмата изключително успешно разработва уеб и мобилни решения - от уеб сайтове и онлайн магазини до комплексни бизнес и мобилни приложения.
 
Г-н Нелков, какво породи нуждата за създаване на ElectriQube?

Проведохме срещи с търговци на електроенергия и научихме доста за техните проблеми.  Високи стойности на небалансите и загуби беше единият от тях. Отварянето на пазара на ел. енергия и съответно нарастващият брой производители на електроенергия правят сложен проблема с баланса на търсенето и предлагането. От друга страна търговците на енергия се сблъскват с проблема с високите стойности на небалансите, което води до загуби.

Именно това породи нуждата от създаване на решение, цялостна софтуерна и хардуерна система за балансиране и управление на работните графици, както и за прогнозиране на използваното количество от потребители. В случаите, когато в балансиращата група няма присъединен производител, то въпросът с намаляването на небалансите става по-труден. Една от възможностите е да се добави механизъм за включване на допълнителни мощности, които да компенсират недостига или излишъка. Например, това може да са батерии.

Другият проблем, който ни споделиха търговците, е хаосът в обслужването на клиенти и грешки при генерирането на фактури. Именно затова разработихме и модул за управление на клиентски взаимоотношения, който включва:
 

 • Контакти, оферти, документи
 • Договори, фактури и плащания
 • Интеграции с разплащателни и счетоводни системи
 • Клиентски портал, където всеки клиент може да получи онлайн достъп до своите фактури и да вижда по всяко време потреблението си.


Софтуерът обединява няколко модула – Балансиране и прогнозиране на електроенергия, Дистанционно управление, Анализиране на данните и управление на клиенти. Разкажете ни по-подробно как работи ElectriQube?

ElectriQube е модулна система, която позволява ефективно използване на запаси на ресурси. Във всеки един производствен обект (ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕИ и т.н.) се инсталират измервателни прибори, които са свързани в реално време със софтуерната система. Наред с това се конфигурират и регулатори на производствените мощности, чрез които софтуерната система управлява производствения процес. По този начин се постига автоматизация при изпълнението на предварително зададени графици.

В случая на изготвяне на прогноза за очакваната консумирана електроенергия и възникване на проблем с небаланси, системата позволява присъединяване на допълнителни мощности, които да служат за балансьор.

Друг основен модул на системата е модулът за мониторинг. Чрез него се извършва наблюдение в реално време на консумираната електроенергия. Изпращат се нотификации при достигане на екстремум. Модулът също позволява и дефинирането на графици за прогнозните стойности на потреблението и генериране на аларми и нотификации при достигането им.

Модулът за управление на клиентски взаимоотношения предоставя възможност за обслужване на клиентска база, автоматизирано генериране на фактури, договори и плащания, както и изготвяне на справки за неплатени и изтекли фактури. Всички клиенти на търговец на електроенергия имат възможност да използват клиентски портал, чрез който могат да достъпват информация за дължими и платени фактури, както и направени транзакции.

Към кои сектори е насочен Вашият продукт? Кои са вашите потенциални клиенти?

Нашият продукт намира приложение при всички производители и търговци на ел. енергия - ВЕЦ, ТЕЦ, ВЕЙ и т.н. С отварянето на пазара на природен газ нашето решение ще бъде в полза не само на търговците на ел. ток, но и на природен газ. Промишлени предприятия, които искат да следят консумацията на ресурси (ел. енергия, газ и т.н.) във всяко едно производствено звено и да получават аларми при достигнати лимити.

Как се извършва актуализирането на софтуера в съответствие с новостите в сектора?

Актуализирането се извършва регулярно месечно в рамките на поддръжката, която предлага фирмата. За реализирането на продукта са изпозлвани най-съвременните технологии в програмирането.

Какви са ползите при работа с ElectriQube?

Ползите са много, но ето няколко от тях:
1. Намаляване на високите стойности на небалансите
2. Решение за прогнозиране и управление на производствените графици.
3. Ред в обслужването на клиенти и намаляване на грешките при генериране на фактури
4. Прозрачност и ефективност при потреблението на ел. енергия. Известявания при достигнати лимити.

ElectriQube е изцяло българска разработка. Има ли интерес от страна на чужди компании?

Да, има, и бих искал да споделя, че в края на месец март компанията ни ще вземе участие в международна специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии CeBIT 2017, 20-24.03.2017, гр. Хановер, Германия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: