Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността

Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността


Страните от ЕС ще трябва да приложат изцяло европейските енергийни правила, за да може целият потенциал на пазара да се използва в полза на потребителите.

Страните от ЕС договориха общи правила En за по-конкурентоспособен енергиен пазар, който предлага на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на добри цени.

Тези правила са от ключово значение за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени днес, като например изменението на климата, прекалената зависимост от внос на енергийни ресурси и осигуряването на всеобщ достъп до енергия на приемливи цени.

Вече е постигнат напредък. Днес потребителите имат по-голям избор, цените на пазарите за търговия на едро с енергия са под наблюдение, а енергийните запаси са съобразени с нашите нужди.

В други области обаче някои страни изостават. За да се ускори процесът, Комисията ще предприеме повече действия, за да помогне на потребителите да се възползват от преимуществата на един конкурентен енергиен пазар. Мерките за задействане на вътрешния пазар на енергия De En Fr   включват:
 

 • гарантиране на правилното прилагане на всички правила от всички страни – някои страни все още не прилагат всички правила, особено що се отнася до правилата за свързване на пазарите на газ и електроенергия De En Fr ;
   
 • гарантиране на осведомеността на потребителите за всички техни права, включително правото да преминат от един доставчик към друг с предизвестие от 3 седмици и безплатно. Потребителите биха спестявали 13 млрд. евро годишно, ако всеки от тях плащаше най-ниската достъпна цена на пазара;
   
 • насърчаване на въвеждането на интелигентни уреди за отчитане на потреблението – това ще даде възможност на потребителите да наблюдават своето потребление на енергия в реално време;
   
 • ясно представяне на цените, тарифите и офертите – защита за уязвимите потребители;
   
 • премахване на регулираните цени – това кара потребителите погрешно да си мислят, че плащат най-изгодна цена и представлява пречка пред конкуренцията и инвестициите (в момента само 9 страни от ЕС нямат регулирани цени на дребно на енергията).


Следващи стъпки

Някои държави планират подкрепа за традиционните енергопроизводители, които да държат на разположение енергиен капацитет за случаите, в които произведената от променливи източници - като вятър и слънчево греене - електроенергия не е достатъчна да покрие нуждите.

Преди въвеждането на механизми за помощ обаче е необходимо да се анализират по-задълбочено причините, поради които държавите не инвестират в повишаване на производствения си капацитет. Националните правителства трябва да разгледат и възможностите за доставки на енергия от производители в други страни от ЕС, което би могло да бъде по-изгодно.

Комисията ще публикува и насоки за подобряване на пазара на възобновяеми енергийни източници.

Повече за енергийния пазар на ЕС De  En  Fr


Връзки по темата
 


http://ec.europa.eu/

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: