Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергийни инсталации "до ключ" от Verdo Energy


Елате и посетете техния щанд - A18 на изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия в София, 27-29 Март. Можете да получите професионален съвет, качество и висока оперативна надеждност, независимо от това, за какво съоръжение изберете да се консултирате: Съоръжения, захранвани с биомаса; Инсталации за генериране на енергия от отпадъци; Котелни системи.

Интервю с г-н Бо Йохансен, Директор продажби

Verdo Energy се създава от сливането на Verdo с Industrivarme. Моля, разкажете ни повече за компанията.

Verdo Energy  е вашият специалист по енергийни решения. Industrivarme е създадена през 1984 г. и сега е част от групата Verdo.

През 2016 г. се сливат два уникални свята, когато Industrivarme и Verdo обединяват усилията си във Verdo Energy. И двете компании са опитни енергийни експерти, които взаимно се допълват по най-добрия възможен начин.

Имаме над 30-годишен солиден опит и изключителен екип от 160 служители, което прави обединената компания модерно промишлено предприятие, участващо активно в повишаването на стандартите за енергийни системи.


Verdo Energy има широка продуктова линия и капацитет да отговори на нуждите от висококачествени енергийни централи за индустриалния пазар и за дружествата за комунални услуги, включително топлофикационни централи, електроцентрали и промишлени предприятия.

Verdo Energy е един от водещите доставчици в Скандинавия на цялостни енергийни системи и активно участва във всички етапи от разработването до инсталирането на персонализирани енергийни системи, както и в последващата експлоатация и поддръжка на тези системи.

Verdo Energy се фокусира върху оптимизирането и усъвършенстването на енергийните решения. Нашите енергийни специалисти помагат на всеки един етап, като се започне от консултациите и планирането на проекти до тяхното разработване, закупуване на гориво, експлоатация и обслужване на енергийните централи. Нашата цел е напълно да разберем енергийните нужди на нашите клиенти и да им предоставим решения, които създават реална стойност .

Каква е дейността Ви в Югоизточна Европа и кого искате да поканите да посети Вашия щанд по време на изложението?

Ориентираме се предимно към частните преработвателни отрасли, нуждаещи се от пара, топла вода или от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за техните производствени мощности.

Освен това, изправени сме пред нарастващ интерес от страна на общините, които искат алтернативни решения за изгарянето на битовите отпадъци след депониране, което вече не е опция.  Нашата енергийна система, базирана на изгарянето на биомаса или отпадъчни материали, най-често замества изкопаемите горива, особено газта.

Какъв ще бъде акцентът на Вашето участие и какво искате да кажете на потенциалните си клиенти?

Основната ни цел е да направим новото ни име Verdo Energy System  известно на българския пазар и на пазара в Балканския регион като цяло.

Тъй като 27 човека от бившата компания Weiss A/S, DK, работим вече във Verdo Energy System (VES),  и имаме богат опит в проектирането и инженеринга на енергийни централи, нашият фокус за Региона ще бъде продължаващото разработване на системи, работещи на биомаса или генериращи енергия от отпадъци. Наред с това, ще предоставяме пълно обслужване и експлоатационна поддръжка на наличното енергийно оборудване, доставено по времето на съществуването на Weiss A/S.
 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: