Енергийни решения от Джададжи ЕООД

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > Пресинформация > Енергийни решения от Джададжи ЕООД

Покажи Страниците
2017-02-15 13:03:42

Интервю с г-н Arjan Visser, Джададжи ЕООД

Джададжи ЕООД присъства на българския пазар вече повече от 10 години, ще ни разкажете ли малко повече за фирмата?


Джададжи осигурява решения в сферата на възобновяемата  енергия и енергийната ефективност от 2006 година. Стартирахме като част от отличителна в областта си холандска  компания и придобихме независимост през 2009. От тогава променихме дейността си от консултантсво към развиване на проекти, продажби и „финансово инженерство“.  Всичко това в сферата  на чистата енергия, за да спомогнем развитието на възобновяемата енергия в България и останалата част от Балканите.
 

Много хора бяха изненадани да разберaт , че ние продължихме след като българските власти провалиха  системата за подпомагане на възобновяема  енергия. И докато инвеститорите в проекти  за соларнa фотоволтаичнa и вятърнa енергия напуснаха пазара, ние се фокусирахме върху проекти свързани с чиста енергия с доста приложения и предимства, включително  финансови с или без  малки субсидии и преференциални тарифи. Вярваме, че има инвеститорски  възможности за чиста енергия, които да са от полза, особено при използването на местни ресурси и осигуряване на по-добра устойчивост в икономическо отношение, включително за пазар като българския.

Какви продукти ще представите на ЕЕ & ВЕ? Кои компании представяте на нашия пазар?

Освен  развитието на финансово -инженерни дейности (ние се интересуваме от предоставяне на някои консултантски услуги ), представяме две холандски компании, които произвеждат енергия от възобновяеми източници.

Една от компаниите,  Kara Energy Systems е производител от  50 години на промишлени котли за биомаса в диапазона от 500 киловата до 15 мегавата. Кара ще присъства за трети пореден път на изложението  на Via Expo. Фирмата е световен доставчик на цялостни системи за горене на дървесина и други видове биомаса, включително слама. Доставя поръчкови продукти до ключ, с висока устойчивост и ефективност. Компанията  всъщност е активна в България от началото на 1990-те години.

Освен това, ние сме горди да представим на българския пазар друг лидер в своята област, Spaans Babcock, която представя винт технология с над 125 години история. Първоначално винтовете се използват за изпомпване на големи количества вода. Например, холандското езеро, върху  което е построено летище Амстердам, е пресушено с помощта на винтови помпи Spaans. По настоящем, технологията се използва  за доставяне на енергия с помощта на винтове в обратна посока, за приложения при местности с нисък наклон.

Едно от предимствата на тази технология  е, че е с намалено  въздействие  върху околната среда в и около местата на производство в сравнение с други видове водна енергия. Това е важно за нас, тъй като ние не искаме създаване на нови екологични проблеми, като се опитваме да решим тези за намаляване на емисиите на CO2. Ние също сме готови  да участваме  в етапите на развитие на хидро-енергийни проекти (и други възобновяеми енергийни източници), базирайки се на дългогодишния си опит.

Предвид спецификата на Балканския полуостров, винтовите турбини са подходящи за голям брой места. Размерите на проекта варират  обикновено от 20 киловата до 2 мегавата. В момента на това интервю се инсталира първия продукт на Spaans Babcock в България, който ще започне да функционира при стартирането на изложението  на Via Expo.

В кои области се развива Джададжи, къде намират приложение продуктите и услугите Ви?

В усилията си да предложим и популяризираме чиста енергия, ние се стремим към решения, които са благоприятни за околната среда, а в същото време  не правят компромис с висока производителност, качество и възвръщаемост на инвестициите.  Ние,  например, сме много заинтересовани да си сътрудничим  с ЕСКО и доставчици на обществени услуги, които биха искали да сменят бойлерите си на въглища с такива на биомаса.  Ние също така работим  с доставчици на ресурси в региона на Балканите, които могат да доставят в дългосрочен план ресурси от биомаса.

Заедно с инсталацията за хидро енергия на Spaans Babcock, Кара също така ще достави 2,4 мегаватов бойлер на слама за български агро-индустрален  клиент. Можем също да предоставим  решения за когенерация на фирми, които се нуждаят от топлинна  (или пара) и електроенергия за производството си. Очевидно е, че инсталациите Kara отговарят на местните изисквания  за емисии чрез отлични  филтриращи системи.

Ние също така продължаваме някои от нашите дейности като управление на активи, както и  пълна грижа за изградените и  интегрирани системи на слънчева енергия,  инсталации за енергийна ефективност за голяма обществена сграда в София, което води до значително намаляване на потреблението на енергия за съответните поддържащи оператори.

Кои са клиентите, към които са насочени Вашите продукти? Кого очаквате да посрещнете на щанда си на изложение EE & RE 2017?

Наши клиенти са индустриални фирми от селскостопанския сектор или сектора за преработката на дървесина, както и инвеститори.  Ще се радваме да си сътрудничим с местни и международни доставчици на обществени услуги, като за нас е удовлствие, когато имаме сходни стратегически цели. Например по отношение на чиста енергия, преход на енергия и използване на наличните местни енергийни ресурси на чиста енергия.

Освен това с партньори развиваме  IoT (Internet of Things) решения за по-нататъшно подобряване на достъпа до зелените енергийни инсталации, които  доставяме и/или оперираме. Заедно с  подобряването на нивото на информация за работата на инсталациите, ние също предоставяме достъп за контрол на инсталациите на място или от разстояние.  Една от причините е, че бихме искали  да запазим  високото ниво на работа по време на жизнения цикъл на инсталациите, поддържайки  съоръженията в добра техническа форма. Наблюдаваме, че международните инвеститори също настояват за такива решения с цел по-добър поглед върху изпълнението на "техните" инвестиции.
 

 

 

 

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo