Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергийни решения от Джададжи ЕООД

Интервю с г-н Arjan Visser, Джададжи ЕООД

Джададжи ЕООД присъства на българския пазар вече повече от 10 години, ще ни разкажете ли малко повече за фирмата?


Джададжи осигурява решения в сферата на възобновяемата  енергия и енергийната ефективност от 2006 година. Стартирахме като част от отличителна в областта си холандска  компания и придобихме независимост през 2009. От тогава променихме дейността си от консултантсво към развиване на проекти, продажби и „финансово инженерство“.  Всичко това в сферата  на чистата енергия, за да спомогнем развитието на възобновяемата енергия в България и останалата част от Балканите.
 

Много хора бяха изненадани да разберaт , че ние продължихме след като българските власти провалиха  системата за подпомагане на възобновяема  енергия. И докато инвеститорите в проекти  за соларнa фотоволтаичнa и вятърнa енергия напуснаха пазара, ние се фокусирахме върху проекти свързани с чиста енергия с доста приложения и предимства, включително  финансови с или без  малки субсидии и преференциални тарифи. Вярваме, че има инвеститорски  възможности за чиста енергия, които да са от полза, особено при използването на местни ресурси и осигуряване на по-добра устойчивост в икономическо отношение, включително за пазар като българския.

Какви продукти ще представите на ЕЕ & ВЕ? Кои компании представяте на нашия пазар?

Освен  развитието на финансово -инженерни дейности (ние се интересуваме от предоставяне на някои консултантски услуги ), представяме две холандски компании, които произвеждат енергия от възобновяеми източници.

Една от компаниите,  Kara Energy Systems е производител от  50 години на промишлени котли за биомаса в диапазона от 500 киловата до 15 мегавата. Кара ще присъства за трети пореден път на изложението  на Via Expo. Фирмата е световен доставчик на цялостни системи за горене на дървесина и други видове биомаса, включително слама. Доставя поръчкови продукти до ключ, с висока устойчивост и ефективност. Компанията  всъщност е активна в България от началото на 1990-те години.

Освен това, ние сме горди да представим на българския пазар друг лидер в своята област, Spaans Babcock, която представя винт технология с над 125 години история. Първоначално винтовете се използват за изпомпване на големи количества вода. Например, холандското езеро, върху  което е построено летище Амстердам, е пресушено с помощта на винтови помпи Spaans. По настоящем, технологията се използва  за доставяне на енергия с помощта на винтове в обратна посока, за приложения при местности с нисък наклон.

Едно от предимствата на тази технология  е, че е с намалено  въздействие  върху околната среда в и около местата на производство в сравнение с други видове водна енергия. Това е важно за нас, тъй като ние не искаме създаване на нови екологични проблеми, като се опитваме да решим тези за намаляване на емисиите на CO2. Ние също сме готови  да участваме  в етапите на развитие на хидро-енергийни проекти (и други възобновяеми енергийни източници), базирайки се на дългогодишния си опит.

Предвид спецификата на Балканския полуостров, винтовите турбини са подходящи за голям брой места. Размерите на проекта варират  обикновено от 20 киловата до 2 мегавата. В момента на това интервю се инсталира първия продукт на Spaans Babcock в България, който ще започне да функционира при стартирането на изложението  на Via Expo.

В кои области се развива Джададжи, къде намират приложение продуктите и услугите Ви?

В усилията си да предложим и популяризираме чиста енергия, ние се стремим към решения, които са благоприятни за околната среда, а в същото време  не правят компромис с висока производителност, качество и възвръщаемост на инвестициите.  Ние,  например, сме много заинтересовани да си сътрудничим  с ЕСКО и доставчици на обществени услуги, които биха искали да сменят бойлерите си на въглища с такива на биомаса.  Ние също така работим  с доставчици на ресурси в региона на Балканите, които могат да доставят в дългосрочен план ресурси от биомаса.

Заедно с инсталацията за хидро енергия на Spaans Babcock, Кара също така ще достави 2,4 мегаватов бойлер на слама за български агро-индустрален  клиент. Можем също да предоставим  решения за когенерация на фирми, които се нуждаят от топлинна  (или пара) и електроенергия за производството си. Очевидно е, че инсталациите Kara отговарят на местните изисквания  за емисии чрез отлични  филтриращи системи.

Ние също така продължаваме някои от нашите дейности като управление на активи, както и  пълна грижа за изградените и  интегрирани системи на слънчева енергия,  инсталации за енергийна ефективност за голяма обществена сграда в София, което води до значително намаляване на потреблението на енергия за съответните поддържащи оператори.

Кои са клиентите, към които са насочени Вашите продукти? Кого очаквате да посрещнете на щанда си на изложение EE & RE 2017?

Наши клиенти са индустриални фирми от селскостопанския сектор или сектора за преработката на дървесина, както и инвеститори.  Ще се радваме да си сътрудничим с местни и международни доставчици на обществени услуги, като за нас е удовлствие, когато имаме сходни стратегически цели. Например по отношение на чиста енергия, преход на енергия и използване на наличните местни енергийни ресурси на чиста енергия.

Освен това с партньори развиваме  IoT (Internet of Things) решения за по-нататъшно подобряване на достъпа до зелените енергийни инсталации, които  доставяме и/или оперираме. Заедно с  подобряването на нивото на информация за работата на инсталациите, ние също предоставяме достъп за контрол на инсталациите на място или от разстояние.  Една от причините е, че бихме искали  да запазим  високото ниво на работа по време на жизнения цикъл на инсталациите, поддържайки  съоръженията в добра техническа форма. Наблюдаваме, че международните инвеститори също настояват за такива решения с цел по-добър поглед върху изпълнението на "техните" инвестиции.
 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: