Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Енергийни решения от Джададжи ЕООД

2017-02-15 13:03:42

Интервю с г-н Arjan Visser, Джададжи ЕООД

Джададжи ЕООД присъства на българския пазар вече повече от 10 години, ще ни разкажете ли малко повече за фирмата?


Джададжи осигурява решения в сферата на възобновяемата  енергия и енергийната ефективност от 2006 година. Стартирахме като част от отличителна в областта си холандска  компания и придобихме независимост през 2009. От тогава променихме дейността си от консултантсво към развиване на проекти, продажби и „финансово инженерство“.  Всичко това в сферата  на чистата енергия, за да спомогнем развитието на възобновяемата енергия в България и останалата част от Балканите.
 

Много хора бяха изненадани да разберaт , че ние продължихме след като българските власти провалиха  системата за подпомагане на възобновяема  енергия. И докато инвеститорите в проекти  за соларнa фотоволтаичнa и вятърнa енергия напуснаха пазара, ние се фокусирахме върху проекти свързани с чиста енергия с доста приложения и предимства, включително  финансови с или без  малки субсидии и преференциални тарифи. Вярваме, че има инвеститорски  възможности за чиста енергия, които да са от полза, особено при използването на местни ресурси и осигуряване на по-добра устойчивост в икономическо отношение, включително за пазар като българския.

Какви продукти ще представите на ЕЕ & ВЕ? Кои компании представяте на нашия пазар?

Освен  развитието на финансово -инженерни дейности (ние се интересуваме от предоставяне на някои консултантски услуги ), представяме две холандски компании, които произвеждат енергия от възобновяеми източници.

Една от компаниите,  Kara Energy Systems е производител от  50 години на промишлени котли за биомаса в диапазона от 500 киловата до 15 мегавата. Кара ще присъства за трети пореден път на изложението  на Via Expo. Фирмата е световен доставчик на цялостни системи за горене на дървесина и други видове биомаса, включително слама. Доставя поръчкови продукти до ключ, с висока устойчивост и ефективност. Компанията  всъщност е активна в България от началото на 1990-те години.

Освен това, ние сме горди да представим на българския пазар друг лидер в своята област, Spaans Babcock, която представя винт технология с над 125 години история. Първоначално винтовете се използват за изпомпване на големи количества вода. Например, холандското езеро, върху  което е построено летище Амстердам, е пресушено с помощта на винтови помпи Spaans. По настоящем, технологията се използва  за доставяне на енергия с помощта на винтове в обратна посока, за приложения при местности с нисък наклон.

Едно от предимствата на тази технология  е, че е с намалено  въздействие  върху околната среда в и около местата на производство в сравнение с други видове водна енергия. Това е важно за нас, тъй като ние не искаме създаване на нови екологични проблеми, като се опитваме да решим тези за намаляване на емисиите на CO2. Ние също сме готови  да участваме  в етапите на развитие на хидро-енергийни проекти (и други възобновяеми енергийни източници), базирайки се на дългогодишния си опит.

Предвид спецификата на Балканския полуостров, винтовите турбини са подходящи за голям брой места. Размерите на проекта варират  обикновено от 20 киловата до 2 мегавата. В момента на това интервю се инсталира първия продукт на Spaans Babcock в България, който ще започне да функционира при стартирането на изложението  на Via Expo.

В кои области се развива Джададжи, къде намират приложение продуктите и услугите Ви?

В усилията си да предложим и популяризираме чиста енергия, ние се стремим към решения, които са благоприятни за околната среда, а в същото време  не правят компромис с висока производителност, качество и възвръщаемост на инвестициите.  Ние,  например, сме много заинтересовани да си сътрудничим  с ЕСКО и доставчици на обществени услуги, които биха искали да сменят бойлерите си на въглища с такива на биомаса.  Ние също така работим  с доставчици на ресурси в региона на Балканите, които могат да доставят в дългосрочен план ресурси от биомаса.

Заедно с инсталацията за хидро енергия на Spaans Babcock, Кара също така ще достави 2,4 мегаватов бойлер на слама за български агро-индустрален  клиент. Можем също да предоставим  решения за когенерация на фирми, които се нуждаят от топлинна  (или пара) и електроенергия за производството си. Очевидно е, че инсталациите Kara отговарят на местните изисквания  за емисии чрез отлични  филтриращи системи.

Ние също така продължаваме някои от нашите дейности като управление на активи, както и  пълна грижа за изградените и  интегрирани системи на слънчева енергия,  инсталации за енергийна ефективност за голяма обществена сграда в София, което води до значително намаляване на потреблението на енергия за съответните поддържащи оператори.

Кои са клиентите, към които са насочени Вашите продукти? Кого очаквате да посрещнете на щанда си на изложение EE & RE 2017?

Наши клиенти са индустриални фирми от селскостопанския сектор или сектора за преработката на дървесина, както и инвеститори.  Ще се радваме да си сътрудничим с местни и международни доставчици на обществени услуги, като за нас е удовлствие, когато имаме сходни стратегически цели. Например по отношение на чиста енергия, преход на енергия и използване на наличните местни енергийни ресурси на чиста енергия.

Освен това с партньори развиваме  IoT (Internet of Things) решения за по-нататъшно подобряване на достъпа до зелените енергийни инсталации, които  доставяме и/или оперираме. Заедно с  подобряването на нивото на информация за работата на инсталациите, ние също предоставяме достъп за контрол на инсталациите на място или от разстояние.  Една от причините е, че бихме искали  да запазим  високото ниво на работа по време на жизнения цикъл на инсталациите, поддържайки  съоръженията в добра техническа форма. Наблюдаваме, че международните инвеститори също настояват за такива решения с цел по-добър поглед върху изпълнението на "техните" инвестиции.
 

 

 

 

 

 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще участва за първи път на ежегодното изложение за енергийна ефективност и възобновяема енергия 2015.
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • EBIOSS Energy, Омния Контракторс и Филтър станаха част от EE & ВЕ и Smart Cities 2014
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Новите ценности в глобалната енергийна система
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Кои са технологиите, които ще ни осигурят “чисто” бъдеще?
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа
 • Форум за Югоизточна Европа - преференциални цени за регистрация до 10 май
 • Микс от зелени енергийни технологии на 9-тата Изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • Представители на наградените общини в конкурса "Българска Екообщина" посетиха завода за биогаз във Виена
 • Форум за ЕЕ и ВЕ – чуждестранните партньори
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Форум и изложба за зелена енергия и екология - успешният бизнес микс
 • Искаме по-чисто и по-енергийно независимо бъдеще
 • Информацията в енергетиката трябва да бъде точна и ясна
 • Върхови зелени технологии се представят в София
 • Пресинформация от изложители
 • Експерти и инвеститори ще обсъждат зелената енергия от 28-ми до 30 март в София
 • Зелена светлина за зелените покриви
 • Биомаса и биоенергия – акценти на Форума за Югоизточна Европа
 • 3 бизнес дни на зелената енергия в София
 • Под патронажа на:

  С партньорството на:

   

  Официален медия партньор:

   

  ВИП компания: