Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

Начало > Новини > • Пресинформация > Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

Покажи Страниците
2015-11-24 14:46:07

Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

Интервю с Николай Пашев, управител на фирма Братя Пашев


Г-н Пашев, кое Ви мотивира да станете отново част от Save the Planet и каква е ролята на изложението в реализирането на цялостната Ви маркетингова стратегия?

Изложението Save the Planet е единственото специализирано бизнес събитие в областта на отпадъците у нас. Като утвърдена компания с многогодишен опит ние винаги предлагаме нови неща и технологии в определени насоки. Затова считаме, че нашето участие е задължително на тази изява. Чрез него ние реализираме една голяма част от маркетинговата ни стратегия за проучване на пазара.
 

Кои ще бъдат акцентите в представянето на фирма Братя Пашев?

Комплексни и единични решения, технологични решения (ноу-хау), машини и съоръжения, свързани с ефективната преработка на различни видове отпадъци – битови, пластмасови и др., сортиране, шредиране, пране („сухо” и „мокро” ), дозиране, регранулиране, компаундиране и екструзия. Всички те са енергийно ефективни и опазващи околната среда.

Тяхното представяне ще бъде подкрепено и от активното участие в изложението на нашите търговски партньори от Европа: A.B.S., Vecoplan, Sesotec, STF, MAS и др.Къде намират приложение, с какви клиенти и партньори искате да осъществите контакти?
 

  • Рециклиране на пластмасови отпадъци, рециклиране на битови отпадъци, производство на (RDF) – резервно гориво, безотпадно изгаряне на остатъци от битови отпадъци с последователно оползотворяване на топлинна енергия или производство на ел. енергия.
  • Пране на пластмасови отпадъци с нова патентована технологична инсталация – HYDRODYN – първата в света!
  • Системи за пречистване на процесната вода при пране на пластмасови отпадъци.


Бихме искали да осъществим контакт с фирми от рециклиращата индустрия, с общините, в които вече има реализирани проекти за разделно събиране и сортиране на битови отпадъци.

Кои са факторите за развитието на ресурсната и рециклиращата индустрия у нас и според Вас как ще се отрази изпълнението на ОП Околна среда 2014-2020 върху активността на бизнеса и общините?

За съжаление държавата не прави необходимото за насърчаването на рециклиращата индустрия, съобразено с ресурсното обезпечаване на различни видове материали. Фирмите в този бранш прилагат индивидуални решения, което води до излишни инвестиции в едно и също направление без тяхното ефективно използване.

Финансирането по eвропейски програми е единствената съществуваща атрактивна възможност за инвестиционни намерения поради липсата на интерес, както и финансови ресурси в общините и държавата да инвестират в определени нови производства в съответните райони.
Бих искал да наблегна и на друг изключително актуален проблем  - у нас няма специализирани техникуми и филиали във ВУЗ-ове, които да подготвят квалифицирани кадри. В следствие на това се наблюдава и липса на човешки ресурс с реален опит.

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo