Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

Интервю с Николай Пашев, управител на фирма Братя Пашев


Г-н Пашев, кое Ви мотивира да станете отново част от Save the Planet и каква е ролята на изложението в реализирането на цялостната Ви маркетингова стратегия?

Изложението Save the Planet е единственото специализирано бизнес събитие в областта на отпадъците у нас. Като утвърдена компания с многогодишен опит ние винаги предлагаме нови неща и технологии в определени насоки. Затова считаме, че нашето участие е задължително на тази изява. Чрез него ние реализираме една голяма част от маркетинговата ни стратегия за проучване на пазара.
 

Кои ще бъдат акцентите в представянето на фирма Братя Пашев?

Комплексни и единични решения, технологични решения (ноу-хау), машини и съоръжения, свързани с ефективната преработка на различни видове отпадъци – битови, пластмасови и др., сортиране, шредиране, пране („сухо” и „мокро” ), дозиране, регранулиране, компаундиране и екструзия. Всички те са енергийно ефективни и опазващи околната среда.

Тяхното представяне ще бъде подкрепено и от активното участие в изложението на нашите търговски партньори от Европа: A.B.S., Vecoplan, Sesotec, STF, MAS и др.Къде намират приложение, с какви клиенти и партньори искате да осъществите контакти?
 

 • Рециклиране на пластмасови отпадъци, рециклиране на битови отпадъци, производство на (RDF) – резервно гориво, безотпадно изгаряне на остатъци от битови отпадъци с последователно оползотворяване на топлинна енергия или производство на ел. енергия.
 • Пране на пластмасови отпадъци с нова патентована технологична инсталация – HYDRODYN – първата в света!
 • Системи за пречистване на процесната вода при пране на пластмасови отпадъци.


Бихме искали да осъществим контакт с фирми от рециклиращата индустрия, с общините, в които вече има реализирани проекти за разделно събиране и сортиране на битови отпадъци.

Кои са факторите за развитието на ресурсната и рециклиращата индустрия у нас и според Вас как ще се отрази изпълнението на ОП Околна среда 2014-2020 върху активността на бизнеса и общините?

За съжаление държавата не прави необходимото за насърчаването на рециклиращата индустрия, съобразено с ресурсното обезпечаване на различни видове материали. Фирмите в този бранш прилагат индивидуални решения, което води до излишни инвестиции в едно и също направление без тяхното ефективно използване.

Финансирането по eвропейски програми е единствената съществуваща атрактивна възможност за инвестиционни намерения поради липсата на интерес, както и финансови ресурси в общините и държавата да инвестират в определени нови производства в съответните райони.
Бих искал да наблегна и на друг изключително актуален проблем  - у нас няма специализирани техникуми и филиали във ВУЗ-ове, които да подготвят квалифицирани кадри. В следствие на това се наблюдава и липса на човешки ресурс с реален опит.

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: