Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

2015-11-24 14:46:07

Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев

Интервю с Николай Пашев, управител на фирма Братя Пашев


Г-н Пашев, кое Ви мотивира да станете отново част от Save the Planet и каква е ролята на изложението в реализирането на цялостната Ви маркетингова стратегия?

Изложението Save the Planet е единственото специализирано бизнес събитие в областта на отпадъците у нас. Като утвърдена компания с многогодишен опит ние винаги предлагаме нови неща и технологии в определени насоки. Затова считаме, че нашето участие е задължително на тази изява. Чрез него ние реализираме една голяма част от маркетинговата ни стратегия за проучване на пазара.
 

Кои ще бъдат акцентите в представянето на фирма Братя Пашев?

Комплексни и единични решения, технологични решения (ноу-хау), машини и съоръжения, свързани с ефективната преработка на различни видове отпадъци – битови, пластмасови и др., сортиране, шредиране, пране („сухо” и „мокро” ), дозиране, регранулиране, компаундиране и екструзия. Всички те са енергийно ефективни и опазващи околната среда.

Тяхното представяне ще бъде подкрепено и от активното участие в изложението на нашите търговски партньори от Европа: A.B.S., Vecoplan, Sesotec, STF, MAS и др.Къде намират приложение, с какви клиенти и партньори искате да осъществите контакти?
 

 • Рециклиране на пластмасови отпадъци, рециклиране на битови отпадъци, производство на (RDF) – резервно гориво, безотпадно изгаряне на остатъци от битови отпадъци с последователно оползотворяване на топлинна енергия или производство на ел. енергия.
 • Пране на пластмасови отпадъци с нова патентована технологична инсталация – HYDRODYN – първата в света!
 • Системи за пречистване на процесната вода при пране на пластмасови отпадъци.


Бихме искали да осъществим контакт с фирми от рециклиращата индустрия, с общините, в които вече има реализирани проекти за разделно събиране и сортиране на битови отпадъци.

Кои са факторите за развитието на ресурсната и рециклиращата индустрия у нас и според Вас как ще се отрази изпълнението на ОП Околна среда 2014-2020 върху активността на бизнеса и общините?

За съжаление държавата не прави необходимото за насърчаването на рециклиращата индустрия, съобразено с ресурсното обезпечаване на различни видове материали. Фирмите в този бранш прилагат индивидуални решения, което води до излишни инвестиции в едно и също направление без тяхното ефективно използване.

Финансирането по eвропейски програми е единствената съществуваща атрактивна възможност за инвестиционни намерения поради липсата на интерес, както и финансови ресурси в общините и държавата да инвестират в определени нови производства в съответните райони.
Бих искал да наблегна и на друг изключително актуален проблем  - у нас няма специализирани техникуми и филиали във ВУЗ-ове, които да подготвят квалифицирани кадри. В следствие на това се наблюдава и липса на човешки ресурс с реален опит.

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: