Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

Покажи Страниците
2017-03-06 11:30:03

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

За 13-та поредна година Виа Експо организира изложенията и конференциите EE и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата ще се проведе от 7-и до 9-и март в ИЕЦ, София.

Участват директни изложители от 13 държави, които ще представят най-нови разработки с приложение в различни сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, машиностроене, транспорт, бита и др. Посещението на изложението е отлична възможност за посетителите  да се запознаят с ползите от въвеждането на иновативни и рентабилни решения, както и за намиране на бизнес партньори. 55% от изложителите са от чужбина и плануват да разширяват дистрибуторската си мрежа в България и региона. Акцент ще са Италианският, Австрийският и Норвежкият павилиони.
 
Икономични и екологични отоплителни системи, щадящи околната среда и максимално удобни за потребителя, ще видим от водещи производители от Австрия, Дания, Германия, Литва, Швеция и Германия. Те ще покажат термопомпи, модерни котли на пелети, на дърва, на дървесен чипс, както и оборудване за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и от битови отпадъци.

Цялостни решения за когенерация и тригенерация ще представят български и италиански фирми: котелни централи за производство на пара и топла вода, охладителни кули и др. Те се използват за нуждите от аварийно и постоянно захранване в търговски вериги, индустриални обекти, ИТ компании, банковия сектор и др.

Инвестициите в енергийно ефективно осветление осигурява не само намаляване на енергийната консумация, но и подобряване на комфорта. Изложители от България и Украйна ще популяризират LED осветители и интелигентни системи за управление с приложение в паркове, производствени предприятия, административни и жилищни сгради, общини.

Продуктова премиера ще бъдат фотоволтаични панели с висока ефективност и устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване. Вниманието ще бъде насочено и върху хибридни системи за автономно захранване, включващи соларни панели и батерии за съхранение на енергия. За инвеститори в хидроенергийни проекти ще са от интерес винтови турбини, които намаляват значително въздействието върху околната среда и са подходящи за спецификата на релефа на Балканския полуостров, отличаващ се с нисък наклон.

Изложители ще представят услугата „Енергиен одит“ и система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия.

Посетителите ще се запознаят с решения за превръщането на промишлените, битовите и селскостопанските отпадъци в нов ресурс. Сред продуктовите експонати ще са биогаз инсталации, оборудване за рециклиране на пластмаси, строителни материали, за оползотворяване на утайки от аграрно-промишлени дейности, компостиращи системи, съдове за разделно събиране на отпадъци. За първи път белгийска компания ще популяризира в България своите машини за балиране на текстил.

Австрийска фирма ще предложи последна иновация за сортиране чрез използване на рентгенова флуоресценция в рециклиращата индустрия, в резултат на което се получават метални фракции с висока чистота.

Изключително подходящи за миннодобивната и въгледобивната промишленост са сепаратори на вихрови токове за отделяне на цветни метали от всички видове насипни материали. Това технологично решение гарантира идеално сепариране дори на много малки частици.

Новост ще бъде технология за термична обработка за рециклиране на автомобилни гуми, базирана на микровълнова пиролиза, с която се постига 100% рециклиране.

Фирми, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия от отпадъци, ще имат възможност да намерят конкретни решения.

Компания от Гърция ще представи системи за филтриране на въздуха, въздушни филтри в пластмасовата промишленост, специални почистващи вентилационни системи.

Участник ще предложи услуга за контрол на прах и миризми в текстилната, печатарска-та, дървообработващата и рециклиращата индустрия чрез финна водна мъгла и натурални агенти.

В областта на интелигентните градове, изложителите ще популяризират M2M решения за интелигентно отчитане, автоматизация за дома, локализиране на превозни средства, телематични приложения, уеб-базирана платформа за проследяване, решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Изложител ще представи иновативен център за изследване, анализ, наблюдение на качеството на атмосферния въздух, който е единствен по рода си на Балканите, използващ най-съвременните информационни и комуникационни технологии.

Премиера за българския пазар ще е платформа за обработка на данни в реално време, спестяваща 80% от оперативните разходи по събиране на отпадъците, разработена от  южнокорейска компания.

За уреждане на предварителни срещи с изложителите, както и за конкретни въпроси, посетители могат да проведат директен онлайн разговор с фирмите – участници чрез виртуалната изложба на сайта.

41 лектори от 11 държави  презентират теми с практическа насоченост в конференциите

Какви са възможностите за прилагане у нас на успешни международни практики, как да финансираме своите проекти, какви са новите инициативи на европейско ниво? Отговори на тези въпроси ще ни дадат лектори от Европейската комисия, Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена асоциация, Европейската инвестиционна банка, Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, Европейската асоциация за биогаз, Европейската Big Data асоциация, Норвежкия изследователски център за електронно здравеопазване, Webit.Foundation, Министерството на околната среда и водите, Столична община, Българската фасилити мениджмът асоциация и др.

Акценти в конферентните програми:
- Геотермална енергия - чуждестранният опит и съвременните решения
- Финансиране на проекти за устойчива енергия
- Ноу-хау от Аржентина в областта на ВЕИ
- Сесия "Енигмата на електронното здравеопазване", организирана от Иновация Норвегия
- Професионално образование и обучение за почти нулево-енергийни сгради
- Осветление, организиране на трафика, управление на отпадъците и измерване в интелигентните градове
- Кръгова икономика
- Сесия "Италия" - добри практики и технологии за управление на отпадъци от италиански компании, организирана от ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина
- Оползотворяване на отпадъците и др.

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo