Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

2017-03-06 11:30:03

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

За 13-та поредна година Виа Експо организира изложенията и конференциите EE и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата ще се проведе от 7-и до 9-и март в ИЕЦ, София.

Участват директни изложители от 13 държави, които ще представят най-нови разработки с приложение в различни сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, машиностроене, транспорт, бита и др. Посещението на изложението е отлична възможност за посетителите  да се запознаят с ползите от въвеждането на иновативни и рентабилни решения, както и за намиране на бизнес партньори. 55% от изложителите са от чужбина и плануват да разширяват дистрибуторската си мрежа в България и региона. Акцент ще са Италианският, Австрийският и Норвежкият павилиони.
 
Икономични и екологични отоплителни системи, щадящи околната среда и максимално удобни за потребителя, ще видим от водещи производители от Австрия, Дания, Германия, Литва, Швеция и Германия. Те ще покажат термопомпи, модерни котли на пелети, на дърва, на дървесен чипс, както и оборудване за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и от битови отпадъци.

Цялостни решения за когенерация и тригенерация ще представят български и италиански фирми: котелни централи за производство на пара и топла вода, охладителни кули и др. Те се използват за нуждите от аварийно и постоянно захранване в търговски вериги, индустриални обекти, ИТ компании, банковия сектор и др.

Инвестициите в енергийно ефективно осветление осигурява не само намаляване на енергийната консумация, но и подобряване на комфорта. Изложители от България и Украйна ще популяризират LED осветители и интелигентни системи за управление с приложение в паркове, производствени предприятия, административни и жилищни сгради, общини.

Продуктова премиера ще бъдат фотоволтаични панели с висока ефективност и устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване. Вниманието ще бъде насочено и върху хибридни системи за автономно захранване, включващи соларни панели и батерии за съхранение на енергия. За инвеститори в хидроенергийни проекти ще са от интерес винтови турбини, които намаляват значително въздействието върху околната среда и са подходящи за спецификата на релефа на Балканския полуостров, отличаващ се с нисък наклон.

Изложители ще представят услугата „Енергиен одит“ и система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия.

Посетителите ще се запознаят с решения за превръщането на промишлените, битовите и селскостопанските отпадъци в нов ресурс. Сред продуктовите експонати ще са биогаз инсталации, оборудване за рециклиране на пластмаси, строителни материали, за оползотворяване на утайки от аграрно-промишлени дейности, компостиращи системи, съдове за разделно събиране на отпадъци. За първи път белгийска компания ще популяризира в България своите машини за балиране на текстил.

Австрийска фирма ще предложи последна иновация за сортиране чрез използване на рентгенова флуоресценция в рециклиращата индустрия, в резултат на което се получават метални фракции с висока чистота.

Изключително подходящи за миннодобивната и въгледобивната промишленост са сепаратори на вихрови токове за отделяне на цветни метали от всички видове насипни материали. Това технологично решение гарантира идеално сепариране дори на много малки частици.

Новост ще бъде технология за термична обработка за рециклиране на автомобилни гуми, базирана на микровълнова пиролиза, с която се постига 100% рециклиране.

Фирми, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия от отпадъци, ще имат възможност да намерят конкретни решения.

Компания от Гърция ще представи системи за филтриране на въздуха, въздушни филтри в пластмасовата промишленост, специални почистващи вентилационни системи.

Участник ще предложи услуга за контрол на прах и миризми в текстилната, печатарска-та, дървообработващата и рециклиращата индустрия чрез финна водна мъгла и натурални агенти.

В областта на интелигентните градове, изложителите ще популяризират M2M решения за интелигентно отчитане, автоматизация за дома, локализиране на превозни средства, телематични приложения, уеб-базирана платформа за проследяване, решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Изложител ще представи иновативен център за изследване, анализ, наблюдение на качеството на атмосферния въздух, който е единствен по рода си на Балканите, използващ най-съвременните информационни и комуникационни технологии.

Премиера за българския пазар ще е платформа за обработка на данни в реално време, спестяваща 80% от оперативните разходи по събиране на отпадъците, разработена от  южнокорейска компания.

За уреждане на предварителни срещи с изложителите, както и за конкретни въпроси, посетители могат да проведат директен онлайн разговор с фирмите – участници чрез виртуалната изложба на сайта.

41 лектори от 11 държави  презентират теми с практическа насоченост в конференциите

Какви са възможностите за прилагане у нас на успешни международни практики, как да финансираме своите проекти, какви са новите инициативи на европейско ниво? Отговори на тези въпроси ще ни дадат лектори от Европейската комисия, Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена асоциация, Европейската инвестиционна банка, Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, Европейската асоциация за биогаз, Европейската Big Data асоциация, Норвежкия изследователски център за електронно здравеопазване, Webit.Foundation, Министерството на околната среда и водите, Столична община, Българската фасилити мениджмът асоциация и др.

Акценти в конферентните програми:
- Геотермална енергия - чуждестранният опит и съвременните решения
- Финансиране на проекти за устойчива енергия
- Ноу-хау от Аржентина в областта на ВЕИ
- Сесия "Енигмата на електронното здравеопазване", организирана от Иновация Норвегия
- Професионално образование и обучение за почти нулево-енергийни сгради
- Осветление, организиране на трафика, управление на отпадъците и измерване в интелигентните градове
- Кръгова икономика
- Сесия "Италия" - добри практики и технологии за управление на отпадъци от италиански компании, организирана от ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина
- Оползотворяване на отпадъците и др.

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: