Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?

За 13-та поредна година Виа Експо организира изложенията и конференциите EE и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата ще се проведе от 7-и до 9-и март в ИЕЦ, София.

Участват директни изложители от 13 държави, които ще представят най-нови разработки с приложение в различни сфери: екология, енергетика, строителство, архитектура, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, фасилити и ютилити сектора, машиностроене, транспорт, бита и др. Посещението на изложението е отлична възможност за посетителите  да се запознаят с ползите от въвеждането на иновативни и рентабилни решения, както и за намиране на бизнес партньори. 55% от изложителите са от чужбина и плануват да разширяват дистрибуторската си мрежа в България и региона. Акцент ще са Италианският, Австрийският и Норвежкият павилиони.
 
Икономични и екологични отоплителни системи, щадящи околната среда и максимално удобни за потребителя, ще видим от водещи производители от Австрия, Дания, Германия, Литва, Швеция и Германия. Те ще покажат термопомпи, модерни котли на пелети, на дърва, на дървесен чипс, както и оборудване за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и от битови отпадъци.

Цялостни решения за когенерация и тригенерация ще представят български и италиански фирми: котелни централи за производство на пара и топла вода, охладителни кули и др. Те се използват за нуждите от аварийно и постоянно захранване в търговски вериги, индустриални обекти, ИТ компании, банковия сектор и др.

Инвестициите в енергийно ефективно осветление осигурява не само намаляване на енергийната консумация, но и подобряване на комфорта. Изложители от България и Украйна ще популяризират LED осветители и интелигентни системи за управление с приложение в паркове, производствени предприятия, административни и жилищни сгради, общини.

Продуктова премиера ще бъдат фотоволтаични панели с висока ефективност и устойчиви на въздействието на градушка и статично натоварване. Вниманието ще бъде насочено и върху хибридни системи за автономно захранване, включващи соларни панели и батерии за съхранение на енергия. За инвеститори в хидроенергийни проекти ще са от интерес винтови турбини, които намаляват значително въздействието върху околната среда и са подходящи за спецификата на релефа на Балканския полуостров, отличаващ се с нисък наклон.

Изложители ще представят услугата „Енергиен одит“ и система за прогнозиране, балансиране и управление на небаланси, производствени графици и отчети в производството и потреблението на ел. енергия.

Посетителите ще се запознаят с решения за превръщането на промишлените, битовите и селскостопанските отпадъци в нов ресурс. Сред продуктовите експонати ще са биогаз инсталации, оборудване за рециклиране на пластмаси, строителни материали, за оползотворяване на утайки от аграрно-промишлени дейности, компостиращи системи, съдове за разделно събиране на отпадъци. За първи път белгийска компания ще популяризира в България своите машини за балиране на текстил.

Австрийска фирма ще предложи последна иновация за сортиране чрез използване на рентгенова флуоресценция в рециклиращата индустрия, в резултат на което се получават метални фракции с висока чистота.

Изключително подходящи за миннодобивната и въгледобивната промишленост са сепаратори на вихрови токове за отделяне на цветни метали от всички видове насипни материали. Това технологично решение гарантира идеално сепариране дори на много малки частици.

Новост ще бъде технология за термична обработка за рециклиране на автомобилни гуми, базирана на микровълнова пиролиза, с която се постига 100% рециклиране.

Фирми, които искат да подобрят производствените си процеси и да използват наличните ресурси за получаване на енергия от отпадъци, ще имат възможност да намерят конкретни решения.

Компания от Гърция ще представи системи за филтриране на въздуха, въздушни филтри в пластмасовата промишленост, специални почистващи вентилационни системи.

Участник ще предложи услуга за контрол на прах и миризми в текстилната, печатарска-та, дървообработващата и рециклиращата индустрия чрез финна водна мъгла и натурални агенти.

В областта на интелигентните градове, изложителите ще популяризират M2M решения за интелигентно отчитане, автоматизация за дома, локализиране на превозни средства, телематични приложения, уеб-базирана платформа за проследяване, решение за интегрирано управление на битови отпадъци. Изложител ще представи иновативен център за изследване, анализ, наблюдение на качеството на атмосферния въздух, който е единствен по рода си на Балканите, използващ най-съвременните информационни и комуникационни технологии.

Премиера за българския пазар ще е платформа за обработка на данни в реално време, спестяваща 80% от оперативните разходи по събиране на отпадъците, разработена от  южнокорейска компания.

За уреждане на предварителни срещи с изложителите, както и за конкретни въпроси, посетители могат да проведат директен онлайн разговор с фирмите – участници чрез виртуалната изложба на сайта.

41 лектори от 11 държави  презентират теми с практическа насоченост в конференциите

Какви са възможностите за прилагане у нас на успешни международни практики, как да финансираме своите проекти, какви са новите инициативи на европейско ниво? Отговори на тези въпроси ще ни дадат лектори от Европейската комисия, Международната геотермална асоциация, Европейския съвет за геотермална енергия, Българската термопомпена асоциация, Европейската инвестиционна банка, Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, Европейската асоциация за биогаз, Европейската Big Data асоциация, Норвежкия изследователски център за електронно здравеопазване, Webit.Foundation, Министерството на околната среда и водите, Столична община, Българската фасилити мениджмът асоциация и др.

Акценти в конферентните програми:
- Геотермална енергия - чуждестранният опит и съвременните решения
- Финансиране на проекти за устойчива енергия
- Ноу-хау от Аржентина в областта на ВЕИ
- Сесия "Енигмата на електронното здравеопазване", организирана от Иновация Норвегия
- Професионално образование и обучение за почти нулево-енергийни сгради
- Осветление, организиране на трафика, управление на отпадъците и измерване в интелигентните градове
- Кръгова икономика
- Сесия "Италия" - добри практики и технологии за управление на отпадъци от италиански компании, организирана от ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия  в чужбина
- Оползотворяване на отпадъците и др.

www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: