Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?

Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?

7-9 март е датата на среща между производители, вносители и потребители на решения за оползотворяване на отпадъците. Виа Експо организира в София за 8-ма поредна година Save the Planet - единственото в България събитие във формат "изложение - конференция" за управление на отпадъци и рециклиране.

Промяната в подходите за управление на отпадъците и тяхното разглеждане като ценни икономически ресурси изисква адекватно внедряване на модерни екологични решения и политики, което ще е от полза за бизнеса, общините и гражданите.

Конференцията

Тя ще се проведе на 8-ми март и ще започне с актуалната тема за кръговата икономика. Розалина Петрова от Генерална дирекция „Околна среда“ на ЕК ще говори за постигнатия напредък в затваряне на цикъла на проектиране, производство, потребление и управление на отпадъците, както и за предизвикателствата и възможностите, които кръговата икономика предоставя на ЕС и на България.

Сесия "Италия" се организира от ИЧЕ - Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина. Тя ще обхване теми като мобилно компостиране, микровълнова пиролиза на излезли от употреба гуми, иновативни технологии за затворен цикъл от отпадъци - енергия - компост - храна, устойчиво третиране на утайки и отпадни води.

Втората сесия ще бъде "Как да оползотворяваме отпадъците в селското стопанство и пречиствателните станции?". Хърман Хаусман от Агенцията по околна среда Rijkswaterstaat към Министерството на инфраструктурата и околната среда на Холандия, ще проследи напредъка на Холандия за постигане на целите на кръговата икономика чрез предприемане на дейности във всички нива на обществото. До момента страната рециклира 80% от всичките отпадъци, 17% се изгарят за производство на енергия, а само 3% се депонират. Следващите стъпки са разработване на нови бизнес модели и интелигентни продукти с по-дълъг жизнен цикъл, които консумират по-малко енергия и са лесни за рециклиране.

До 2020-а година България трябва да спре депонирането на утайки от пречиствателните станции и да започне тяхното използване като ресурс за производството на енергия. Според данните за 2015 година в страната са генерирани близо 35 000 тона. Стефани Шайдл от Европейската асоциация за биогаз ще говори за предимствата на  анаеробното разлагане на утайки от отпадъчни води: производство на енергия, стабилизация на утайки от отпадъчни води, намалено съдържание на сухо вещество и  подобрени качества за торене на получената утайка.

Изложението - платформа за представяне на иновативни решения.

Водещи компании от Австрия, Белгия, България, Дания, Германия, Гърция, Италия, Швейцария и Южна Корея ще вземат участие. Те ще представят за първи път своите най-нови разработки и търсят надеждни бизнес партньори. За поредна година ще бъдат организирани Италианския и Австрийския павилиони.

Участниците ще демонстрират как промишлените, битовите и селскостопанските отпадъци могат да бъдат превърнати в нов ресурс. Сред продуктовите акценти са:

- хибридна когенерационна система на биомаса и биогаз
- биогаз инсталации
- оборудване за производство на пелети
- компостиращи системи
- машини за рециклиране на пластмаси, строителни материали и гуми
- съдове за отпадъци
- системи за контрол на корозията, системи за филтриране на въздуха и специални почистващи вентилационни системи
- интелигентни интернет базирани решения за управление на отпадъци и логистика, намаляващи оперативните разходи с 80%
-  мобилната лаборатория за измерване на параметри за качество на атмосферния въздух и лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост.

Ecube Labs Co. Ltd., Братя Пашев, Ладурнер Амбиенте, Апиесе, Индрогруп, Erema, Innova, Valvan Baling Systems, Hitachi Zosen Inova, Conrad Verplancke, Мева България, Прайм Технолоджийс и др. са част от изложителите.

Паралелни събития: EE и ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове)

Брошура

Организатор: Виа Експо - www.viaexpo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: