Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция

2013-02-27 14:26:41

Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция


Имаме удоволствието да ви представим част от изложителите и партньорите на Save the Planet. През 2013  г. ще има силно международно участие на компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Полша, Румъния, Турция, Унгария и Чехия.

Изявата ще представи нови за пазара продукти и технологии пред широка целева аудитория от цялата страна и региона на Югоизточна Европа. Тя ще даде възможност за обмяна на опит и създаване на контакти между представители на бизнеса, общините, държавната администрация и браншови организации.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

тел.: 032/ 960 011, 512 905  office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

...........................................................................................................................................

Брошура     ●Изложба     ●Конференция     ●Статистика 2012   

Предварителна заявка     ●Абонамент за бюлетин

.......................................................................................................................................

 

 

 

Weiss A/S

Инсталациите на Weiss  са най-ефективни за малки и средни населени места, които се нуждаят от електрическа или топлинна енергия, използвайки битови и промишлени отпадъци като суровина за гориво. Намират широко приложение в селища, острови и трудно достъпни места.

Чрез изгаряне на отпадъците се възстановява енергията, което води до значително намаляване потреблението на изкопаеми горива и количеството отделен CO2. Технологията е напълно безвредна - пречистването се извършва от модерни филтърни системи и са спазени всички национални и регионални изисквания, свързани с емитирането на въглероден двуокис.

www.weiss-envikraft.dk

........................................................................................................................................

 

БалБок Инженеринг Ко

БалБок Инженеринг АД е компания с над 20-годишен опит в сферата на услугите за управление на опасни, неопасни и радиоактивни отпадъци. Това включва третиране и транспортиране, съоръжения за събиране на отпадъци, научните изследвания, консултации, професионално обучение и издателска дейност.

www.balbok.com
..........................................................................................................................................

 

Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR +)

ACR + е международна мрежа от градове и региони, които споделят концепцията за насърчаване интелигентното потребление на ресурси и устойчивото управление на битови отпадъци чрез превенция, повторна употреба и рециклиране. Създадена през 1994 г. в Памплона, асоциацията има 100 членове в 23 страни и обединява около 1400 общини.

Организацията дава възможност на своите членове да следят отблизо събитията и дискусиите на европейско равнище, да обменят информация и опит чрез проучвания, технически доклади, бюлетини, конференции и семинари.

ACR + активно участва в няколко европейски проекта: Pre-waste (Interreg IVC), Miniwaste (Life) и Европейска седмица за намаляване на отпадъците. Последните инициативи включват ACR+ EPR Club (платформа за обмен и дебат за отговорностите на производителите в Европа), the ACR+ Observatory (с акцент върху извеждане на достоверни статистически резултати за отпадъците на местно и регионално равнище) и ACR+MED (мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъци и ресурси в региона на Средиземно море).

www.acrplus.org

.....................................................................................................................................

 

RECYCLING magazine

В продължение на 60 години списанието информира за най-новите разработки в областта на рециклиране и управление на отпадъците в екологичен, политически и технологичен аспект. Редакционният екип отделя внимание на различните групи материали, анализира събития в областта на бизнеса, законодателството и науката.

Основният акцент се поставя върху нуждата на читателя от достоверна информация с широко практическо приложение. Допълнителни материали са достъпни на уеб сайта на изданието.

www.recycling-magazine.com


....................................................................................................................................

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: