Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция

Начало > Новини > • Пресинформация > Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция

Покажи Страниците
2013-02-27 14:26:41

Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция


Имаме удоволствието да ви представим част от изложителите и партньорите на Save the Planet. През 2013  г. ще има силно международно участие на компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Полша, Румъния, Турция, Унгария и Чехия.

Изявата ще представи нови за пазара продукти и технологии пред широка целева аудитория от цялата страна и региона на Югоизточна Европа. Тя ще даде възможност за обмяна на опит и създаване на контакти между представители на бизнеса, общините, държавната администрация и браншови организации.

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

тел.: 032/ 960 011, 512 905  office@viaexpo.com   www.viaexpo.com

...........................................................................................................................................

Брошура     ●Изложба     ●Конференция     ●Статистика 2012   

Предварителна заявка     ●Абонамент за бюлетин

.......................................................................................................................................

 

 

 

Weiss A/S

Инсталациите на Weiss  са най-ефективни за малки и средни населени места, които се нуждаят от електрическа или топлинна енергия, използвайки битови и промишлени отпадъци като суровина за гориво. Намират широко приложение в селища, острови и трудно достъпни места.

Чрез изгаряне на отпадъците се възстановява енергията, което води до значително намаляване потреблението на изкопаеми горива и количеството отделен CO2. Технологията е напълно безвредна - пречистването се извършва от модерни филтърни системи и са спазени всички национални и регионални изисквания, свързани с емитирането на въглероден двуокис.

www.weiss-envikraft.dk

........................................................................................................................................

 

БалБок Инженеринг Ко

БалБок Инженеринг АД е компания с над 20-годишен опит в сферата на услугите за управление на опасни, неопасни и радиоактивни отпадъци. Това включва третиране и транспортиране, съоръжения за събиране на отпадъци, научните изследвания, консултации, професионално обучение и издателска дейност.

www.balbok.com
..........................................................................................................................................

 

Асоциацията на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR +)

ACR + е международна мрежа от градове и региони, които споделят концепцията за насърчаване интелигентното потребление на ресурси и устойчивото управление на битови отпадъци чрез превенция, повторна употреба и рециклиране. Създадена през 1994 г. в Памплона, асоциацията има 100 членове в 23 страни и обединява около 1400 общини.

Организацията дава възможност на своите членове да следят отблизо събитията и дискусиите на европейско равнище, да обменят информация и опит чрез проучвания, технически доклади, бюлетини, конференции и семинари.

ACR + активно участва в няколко европейски проекта: Pre-waste (Interreg IVC), Miniwaste (Life) и Европейска седмица за намаляване на отпадъците. Последните инициативи включват ACR+ EPR Club (платформа за обмен и дебат за отговорностите на производителите в Европа), the ACR+ Observatory (с акцент върху извеждане на достоверни статистически резултати за отпадъците на местно и регионално равнище) и ACR+MED (мрежа за насърчаване на устойчивото управление на отпадъци и ресурси в региона на Средиземно море).

www.acrplus.org

.....................................................................................................................................

 

RECYCLING magazine

В продължение на 60 години списанието информира за най-новите разработки в областта на рециклиране и управление на отпадъците в екологичен, политически и технологичен аспект. Редакционният екип отделя внимание на различните групи материали, анализира събития в областта на бизнеса, законодателството и науката.

Основният акцент се поставя върху нуждата на читателя от достоверна информация с широко практическо приложение. Допълнителни материали са достъпни на уеб сайта на изданието.

www.recycling-magazine.com


....................................................................................................................................

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo