Energy and Environment

2017-11-27 10:04:37

 


Energy and Environment e списание, което се издава от 2000 г. и предлага информация относно енергийни политики, технологии и системи за производство на електроенергия, разработки, правни регулации за използване на алтернативни енергийни източници, когенерация, електромобилност, геотермални системи, производство на биомаса, конвенционални енергийни източници, сравнителни таблици за разходи на електроенергия конвенционални енергийни източници в различни промишлени обекти и сгради.

Energy and Environment  излиза 8 пъти в годината,  тираж - 4000 броя.

http://www.enerji-dunyasi.com/

 


 

Свързани новини: