Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Energy CIO Insights
Energy CIO Insights представя най-новите технологии, мнения, анализи и е платформа за обсъждане на най-важните проблеми в енергетиката. Медията запознава ръководители, мениджъри, експерти с актуални разработки и събития в областта на енергийните технологии. Energy CIO Insights е мястото, където ключовите играчи могат да направят избор на решения. Energy CIO Insights предоставя информация за широкия спектър от технологични приложения, които ще повишат ефективността и ще издигнат бизнеса до нови нива.

www.energycioinsights.com

 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: