Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

EnergynomicsEnergynomics е единствената комуникационна платформа в Румъния, която използва множество канали за предоставяне на качествени услуги и събития, специализирани консултации за бизнеса, опериращ в енергийната индустрия и други свързани сектори в страната и съседните държави.

Списанието Energynomics.ro е издание за румънската енергийна индустрия. Нашата мисия е да предлагаме информация, перспективи и тенденции, развитието на пазара на труд. Списанието се отпечатва в 1.000 екземпляра на всеки три месеца и лично се доставя на мениджъри и специалисти.

http://energynomics.ro/ro/ 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: