Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

EREMA представя последните си продуктови подобрения

2017-01-10 15:40:32

EREMA представя последните си продуктови подобрения

Д-р Геролд Бройер, ръководител на отдел Маркетинг и бизнес развитие, EREMA


Наскоро EREMA представи първата интелигентна система за рециклиране на пластмаса. Моля, дайте повече информация за нея

Високата стабилност на технологията INTAREMA позволява автоматизация на процесите, като например Smart Start или Recipe Management System, което от своя страна е в основата на съвременнате приложения Industry 4.0. Новите интелигентни приложения са идеалното допълнение към дистанционната поддръжка с връзка между клиента и EREMA, което се изпитва и тества в продължение на много години
.
QualityOn:  В допълнение към предишните данни за дадена машина, в бъдеще може да се използват специално интегрирани сензори - QualityOn, които да записват и оценява MVR (Melt Volume-Flow Rate), както и цвета, директно в машината. QualityOn позволява на фирмите за рециклиране да имат едно и също качество на своите рециклирани материали, в съответствие със специалните изисквания на своите клиенти, както и водят отчетност относно рециклираните материали напълно прозрачно използвайки модула за онлайн анализ на данни. Веднага след като за измерените стойности се отчете определено отклонение, това се съобщава автоматично. Несъответстващят на стандартите рецеклиран материал веднага се премахва и основният процес продължава.

re360: За да се възползватe от огромното количество данни за машините, качеството и технологичните процеси, EREMA е разработила едно съвременно приложение MES (Manufacturing Execution System). re360 е проектирана не само за машините за рециклиране на EREMA, а също така и други производствени машини в сектора на пластмасите. Системата може да работи само с една машина, но също така може да се свържат две или повече рециклиращи машини, които се намират на различно географско място. Това дава възможност на фирмите, които работят в международен мащаб, да разполагат с пълните данни по отношение прозрачността на производството.

Резервни части Онлайн: re360 е разработена така, че клиентите да имат он-лайн достъп до резервни части чрез онлайн магазина на EREMA. Всяко предстоящата стъпка по поддръжката и подмяната на отделните части се прави своевременно от re360. Резервни части могат да бъдат поръчани директно чрез онлайн магазина, за да се намали максимално възможно времето за престой. На новия онлайн магазин на  EREMA можете да поръчате над 160 000 части с едно натискане на бутона.

За хора, интересуващи се от PET системата за рециклиране Xtreme RENEW е едно от най-иновативните решения в сектора. Как е създадена и какви са нейните основни предимства?

Един от акцентите, особено за хора, интересуващи се от PET, е новата система за рециклиране Xtreme RENEW която EREMA разработи заедно с SIPA от Италия, най-големият производител на PET опаковки.

Какви са другите нови разработки на компанията?

Посетителите ще могат да се запознаят с предимствана на RegrindPro - система за рециклиране на шлифовани материали. Предимството в сравнение с конвенционалните системи е, че късият екструдер е достатъчен да се стопят вече сухите и старателно затоплени шлифовани частици. Новият RegrindPro е особено добър по отношение на вложените материали: РЕ, РР, ABS, PS или други видове шлифовани видове могат да бъдат обработени без  да се сменят екструдерите.

Новият ReFresher също ще бъде от интерес за сектора. Той позволява да се намали значително отделянето на миризми при производството на полиолефинови пелети.

В областта на Inhouse рециклиране, посетителите на изложбата ще видят новия, директен филтъра SW Direct Flow за минимизирани на замърсители.
 

 

 

 

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: